Efter vattenläckan – utan golv i snart fem månader

Det började med att vatten sipprade ner genom köksfläkten. Sedan dess har familjen Lyapunov levt utan golv i kök och hall. Snart har fem månader gått och nu har tålamodet börjat tryta.

  • Publicerad 07:25, 12 nov 2018

När Evgeny Lyapunov upptäckte att det droppade vatten ur köksfläkten den 28 juni i år ringde han direkt till jouren hos Järfällahus. Snart märkte han att det dessutom kom vatten i ett hörn i matrummet, intill köket. Vattnet kom från våningen ovanifrån.

Då visste han inte att det skulle bli början på fem månaders byggkaos.

Vattnet torkades upp och en torkfläkt ställdes in.

Missförstånd

Torkningen pågick fram till den 12 oktober, i olika omgångar. Under tiden revs golvet ut och familjen fick leva utan köksgolv eller golv i hallen.

Evgeny visar de tydliga kliporna mellan plattorna och de ojämna ytorna som gör att mattläggaren inte kan lägga dit en matta.

Efter torkningen lades ett provisoriskt golv in, men efter bara tre dagar var det dags för snickarna att ta sig in i lägenheten och börja med det riktiga golvet.

Här börjar problemen som kanske främst handlar om missförstånd, tror Johannes Wikman Franke som är kommunikationschef på Järfällahus.

– Mattläggaren kom dit, innan golvarbetet var klart, och gjorde bedömningen att golvet inte var tillräckligt bra gjort. Men det var alltså inte färdigt.

Tanken har nämligen hela tiden varit att lägga en spånskiva över för att få en helt jämn golvyta, menar Johannes Wikman Franke. Men detta försvann i kommunikationen och hyresgästerna uppfattade spånskivan som en nödlösning när golvet inte var tillräckligt bra gjort.

Missförstånd eller ej, familjen upplever nu att det efter pratet om spånskiva blev tyst från Järfällahus sida.

– Sen har inget hänt. Lösningen med spånskiva är ju inte bra, då blir det ju olika golvnivåer, säger Evgeny.

Evgeny har skrivit tydliga instruktioner till snickarna där det behövs åtgärder, men inget hände.

Svårt att veta i förväg

Johannes Wikman Franke förstår frustrationen.

– Man vet ju inte i förväg hur lång torktiden ska bli. Så i efterhand känns det kanske som att en annan lösning hade varit bättre men det vet man ju inte i förväg. Men jag förstår att det inte är kul att bo i ett byggprojekt när man har barn.

När det kommer till hantverkarens arbete vill han poängtera att de har bra kontakt med sina entreprenörer och menar att det måste finnas en tillit till Järfällahus för att det ska fungera.

– Vi är måna om att det ska fungera och man behöver inte tvivla på om vi har koll på entreprenörerna. Men samspelet måste också ske med hyresgästerna. Jag uppfattar att projektledaren för försäkringsskador hos oss arbetar aktivt med att lösa den här specifika situationen.

Fortsatt väntan

Familjen lever fortfarande utan riktigt golv och hoppas att det ska vara löst snart. Järfällahus menar att det är på gång och manar till samarbete för att så fort som möjligt lösa situationen.

Eventuell ersättning till familjen kommer beslutas om när arbetet är slutfört och det är försäkringsbolaget som gör den bedömningen.