Konkurrensverket har i en skrivelse till Upplands-Bro kommun meddelat att en granskning är inledd och att kommunen ska återkomma med svar på en rad frågor gällande upphandlingen av den ombyggnation som genomförts längs med Granhammarsvägen. Foto: Stefan Källstigen

Efter vägbygget: Kommunen riskerar mångmiljonböter

Agerade Upplands-Bro olagligt då Granhammarsvägen byggdes om? Den frågan ska Konkurrensverket gå till botten med och har inlett en egen granskning efter Mitt i:s artiklar.

  • Publicerad 11:19, 20 jun 2022

Mitt i har i en rad artiklar granskat turerna kring kommunens ombyggnation av den hårt trafikerade Granhammarsvägen.

Ett fast pris-kontrakt tecknades med den vinnande anbudsgivaren för projektet, i detta avtal kom parterna överens om att ombyggnationen skulle genomföras till en total kostnad om 40 203 000 kronor exklusive moms.

Priset för ombyggnationen av Granhammarsvägen: 72 miljoner

Längs vägen har dock kostnaderna stigit radikalt, bygget har kostat skattebetalarna 33,3 miljoner mer än vad kontraktet säger.

Hur har det blivit så här?

Upplands-Bro kommun har förklarat att initialt var tanken att ett körfält längs med vägen skulle stängas under ombyggnationen. Efter att kommunen mottagit klagomål från medborgare valde man att förändra förutsättningarna för bygget och hålla hela vägbanan öppen – därigenom blev projektet dyrare, menar kommunen.

Här är alla klagomålen: "Vad håller ni på med på Granhammarsvägen?"

Tips till Konkurrensverket

I april ringde det i telefonen hos Konkurrensverket. Det är den myndighet som har i uppgift att utöva tillsyn över offentlig upphandling i Sverige.

I andra änden av telefonlinjen berättade en anonym tipsare om kommunens hantering av Granhammarsvägen. Tipsaren förklarade att det hela inledningsvis var ett upphandlat projekt. Men att bygget fortsatt och kostat 31 miljoner ytterligare.

Vad är en upphandlingsskadeavgift?

Konkurrensverket kan ansöka i domstol att en myndighet som har gjort en otillåten direktupphandling ska betala en upphandlingsskadeavgift, vilket är en slags böter som betalas till staten.

En otillåten direktupphandling är när en upphandlande myndighet har ingått ett avtal med en leverantör utan att följa kraven på annonsering i upphandlingslagstiftningen. Det är domstolen, inte Konkurrensverket, som beslutar om upphandlingsskadeavgift ska dömas ut och hur stor den i så fall ska vara.

Källa: Konkurrensverket

Visa merVisa mindre

Tipsaren förklarar även att det ska ha skett väsentliga förändringar i projektets utformning.

Konkurrensverket har valt att inleda en granskning av hur Upplands-Bro hanterat ombyggnationen av Granhammarsvägen när det kommer till upphandlingen och fördyringen.

Saknade budget: "Man har inte jobbat så"

I en skrivelse som ankom till kommunen nyligen informeras Upplands-Bro om detta och uppmanas svara på en rad frågor vad det gäller projektet och upphandlingen. Som bilagor finns bland annat Mitt i:s artiklar.

En ny gång- och cykelbro är en viktig del i projektet som invigdes vid årsskiftet. Foto: Stefan Källstigen

– Utifrån de uppgifterna vi har nu har vi anledning att tro att det kan röra sig om en otillåten direktupphandling. Men det ska också sägas att kommunen ännu inte har yttrat sig, säger Klara Thorngren, jurist på Konkurrensverket.

Konkurrensverket kan efter att Upplands-Bro svarat på frågorna om Granhammarsvägen antingen välja att avsluta ärendet, ställa fler frågor eller välja att rikta kritik.

Men det kan också bli en mer kännbar påföljd för kommunen. Konkurrensverket kan vända sig till förvaltningsrätten och ansöka om en så kallad upphandlingsskadeavgift, en sorts böter.

Den ombyggda delen av Granhammarsvägen invigdes i december 2021 av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M). Foto: Stefan Källstigen

– Är det så att man gör väsentliga förändringar av en upphandling så kan dessa vara otillåtna. Skulle ändringen inte ha stöd i lagstiftningen så kommer vi beräkna en eventuell upphandlingsskadeavgift.

Hur mycket pengar kan det röra sig om?

– Lägst 10 000 kronor högst 10 miljoner kronor. Avgiften styrs av upphandlingens värde och får inte vara över tio procent, säger Klara Thorngren.

Senast den 30 juni ska kommunen ha svarat. I ett sms till Mitt i skriver kommundirektör Ida Texell att "sammanställning av svar på frågorna pågår för närvarande".

Mobil trygghetsturné runt om i Upplands-Bro

Kommunen och polisen lämnar centrum Hela kommunen är lika viktig i det pågående trygghetsarbetet. Det här menar Upplands-Bro kommun och polisen – och ger sig ut på en endagsturné.tisdag 4/10 17:21

Medborgarförslag om vattenleken i Kungsängens centrum

Borde även finnas i Bro: "Skulle vara fantastiskt" På torget i Kungsängens centrum finns det sommartid en fontän som lockar till lek bland kommunens yngre invånare. Nu föreslår en medborgare att en liknande lösning borde etableras i Stjärnparken i...måndag 3/10 17:28