Larm. Sjuksköterskor på SÖS larmade om stress och psykisk ohälsa. Nu kräver Arbetsmiljöverket att sjukhuset agerar. Foto: Kiki Beije

Efter stress-larm på SÖS – nu tvingas sjukhuset agera

I januari i år larmade sjuksköterskor på SÖS om svår stress och psykisk ohälsa. Nu vill Arbetsmiljöverket ha svar från sjukhuset.

  • Publicerad 14:23, 8 mar 2017

I januari larmade tre avdelningar på kardiologen på SÖS Arbetsmiljöverket om sjuksköterskorna är stressade, inte hinner med sitt jobb och mår psykiskt dåligt av arbetsmljön.

I januari berättade skyddsombudet Carina Hansen för StockholmDirekt om sjuksköterskornas situation.

– Personalen mår dåligt. Hjärtklappning, svårt att sova och oro- och olustkänslor inför att gå till jobbet är vardag. Landstinget måste vakna och ge mer resurser till sjukhusen så att landstingets sjukhus kan bli en attraktiv arbetsgivare. Annars kommer vi tappa personal och blir tvungna att stänga fler vårdplatser. Vi behöver fler sjuksköterskor helt enkelt, sa hon då.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/larmet-fran-sos-hinner-inte-ge-lakemedel-i-tid/repqap!eE@DGa3lQISPUOo6k45rTA/
 
Arbetsmiljöverket var den 17 februari på inspektion på avdelningarna och nu kräver myndigheten åtgärder från arbetsgivaren.

Föreläggande eller förbud

Södersjukhuset har till och med den 18 april på sig att komma in med ett skriftligt svar för hur de ska åtgärda bristerna, annars kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud.

I september förra året genomförde arbetsgivaren en medarbetarenkät som presenterades för medarbetarna, men det gjordes ingen riskanalys utifrån resultatet, skriver Arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelande till SÖS.

Olycksfall och ohälsa

I riskbedömningen ska arbetsgivaren bedöma riskerna av den höga arbetsbelastningen och stressen och se om det kan leda till olycksfall och ohälsa. Även de bakomliggande orsakerna till den höga belastningen och stressen ska undersökas.

Förslag på hur arbetsgivaren ska komma till rätta med problemen är att hitta en balans i kraven mot fördelningen av resurser.

Eva Strååt, verksamhetschef på kardiologen, skriver i ett mejl till StockholmDirekt:

"Södersjukhuset tar detta på största allvar och har påbörjat ett arbete för att  tillsammans med medarbetare och skyddsombud ta fram åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att våra medarbetare ska må bra och kunna utföra sitt arbete."

Här kortaste och längsta väntetiden på akuten i Stockholm

"Vi behöver fler sjuksköterskor helt enkelt." I januari larmade sjuksköterskor på SÖS om stress och psykisk ohälsa bland personalen. Foto: Kiki Beije/Karoline Montero Araya