Vårdköer. Fler Danderydsbor som är behov av plats på vård- och omsorgsboenden ställer sig i kön igen. Britt-Marie Ekström, socialdirektör i Danderyds kommun. Foto: Mostphotos/privat (kollage)

Efter stiltjen - nu söker fler plats på äldreboenden

Färre har stått i kö till vård- och omsorgsboenden i Danderyd under pandemin. Men nu börjar köerna bli längre igen.

  • Publicerad 11:30, 10 jun 2021

Vi har haft en del tomma platser vi inte har kunnat fylla

Under 2020 stod hälften så många i kö till vård- och omsorgsboenden i Danderyd jämfört med 2019. Enligt socialdirektör Britt-Marie Ekström har de har sett en tydlig pandemieffekt.

– Under hösten och vintern har det varit en tydlig tendens med färre ansökningar eller att man har velat skjuta på inflytten, säger hon.

I april och maj har dock ansökningarna börjat öka igen.

– Det fylls på igen. Ansökningarna har börjat komma in.

I Danderyd finns cirka 300 vårdplatser på vård- och omsorgsboenden, inklusive ett mindre antal i närliggande kommuner. 2019 tog det runt 53 dagar från ansökan till erbjudande om boende och 44 dagar från beslut till inflyttningsdag.

– Normalt sett har vi ungefär 15 till 20 personer i kön, och med en väntetid på mellan en och tre månader, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström.

Men under den gångna vintern och hösten försvann köerna nästan helt.

– Vi har haft en del tomma platser vi inte har kunnat fylla, säger Ekström.

En del av förklaringen är att brukare och anhöriga har velat skjuta på inflyttning till boende, med anledning av risken för smittspridning, och åtstramade regler kring besök till boendena.

Danderydsbor i behov av vård- och omsorgsplatser har fått hjälp ändå, påpekar Ekström.

– Man har kunnat få hjälp med sina behov även om man inte kunnat flytta in på ett boende, säger Britt-Marie Ekström.

Sedan i februari har besöksförbuden till vård- och omsorgsboenden lättats på och de flesta brukare på vård- och omsorgsboenden har fått sina två doser vaccin. Två bidragande faktorer till att fler börjat ställa sig i kön igen, enligt socialdirektören.

Idag står ett tiotal personer i kö till vård- och omsorgsboenden.

– Och sen har inte vi varit så hårt drabbade som många andra kommuner. Vi har bara haft något några enstaka utbrott på våra boenden under året, säger Britt-Marie Ekström.