Svarar. Mari Schaub-Iggström är ordförande i byggnadsnämnden vars arbete med bygglovsansökningar har sågats av revisorer. Foto: Mostphotos/Ingela Carlsson

Efter skarpa bygglovskritiken: "Mycket bättre nu"

Bygglovsprocessen i Tyresö har sågats rejält av externa granskare och de egna revisorerna. Bland annat har runt 100 personer blivit feldebiterade. Men enligt de ansvariga har mycket blivit bättre sedan granskningen gjordes.

  • Publicerad 15:12, 14 apr 2022

Externa granskaren Ernst & Young och kommunens egna revisorer kom i sin granskning av byggnadsnämnden i Tyresö med väldigt skarp kritik av hanteringen av bygglovsansökningar. Mitt i Tyresö rapporterade om detta förra veckan.

Inkompetens och felaktiga avgifter på Tyresös bygglovsavdelning

Bland annat har moment i ansökningsprocessen stridit mot plan- och bygglagen och felaktiga avgifter har fakturerats. Hur kommer det sig?

– En rad faktorer drabbade bygglovsenheten förra året. En hög personalomsättning, under en period fanns nästan inga anställda utan mest konsulter, och rotation på bygglovschef – det är några av orsakerna, säger byggnadsnämndens ordförande Mari Schaub-Iggström (S).

Välkomnar kritiken

Både hon och bygglovschefen Monica Juneheim är nytillträdda sedan i slutet av 2021. Redan då hade personalläget blivit bättre och resurser skjutits till, berättar Juneheim. Efter ytterligare rekryteringar har hon nu den personalstyrka som krävs och bygglovskön har betats av.

– Det är väldigt skarp kritik i rapporten. Vi välkomnar den och tar till oss det som står där. Men det mesta som var kritiskt under 2021 är åtgärdat. Vi har nya rutiner, upphandlar nytt ärendesystem, reviderar delegationsordningen och har kontroll på ärendebalansen. Det är återbetalningarna som är kvar att göra. Vi kommer kontakta alla berörda och börja betala tillbaka efter påsk, säger hon.

Hur mycket pengar pratar vi?

– Det är cirka 100 personer under 2020–2021 som har rätt till återbetalning. I snitt rör det sig om 6 700 kr per bygglov men vi ser stora variationer mellan ärendena.

På tyreso.se har kommunen samlat sin information om situationen.

Ny byggtaxa

Enligt nämndordförande Mari Schaub-Iggström är fler åtgärder på gång.

– Det tre viktigaste sakerna nu är att en ny byggtaxa ska beslutas på nästa nämndsammanträde. En som ska vara bättre anpassad mot grannkommunerna.

– För det andra kommer en ny delegationsordning att beslutas, en som inte ska vara så långtgående som tidigare. Och för det tredje ska ett nytt digitalt system för ansökningar införas under senare delen av 2022. Det kommer förhoppningsvis att korta handläggningstiden och minska mängden kommunikation vid ansökningar.

Har du blivit feldebiterad?

Tyresö kommun har gått igenom alla ärenden mellan 2020 och 2021. I runt hundra fall fick inte de sökande den avgiftsreducering de har rätt till då behandlingen av bygglovsansökan blir försenad.

Enligt kommunen ska alla som blivit feldebiterade bli kontaktade av kommunen med start efter påsk.

Källa: tyreso.se

Visa merVisa mindre