Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos

Efter råttgiftsdispensen: ”Betydligt bättre”

Stockholms stad ser en ljusning när det gäller de stora problem man haft med skadedjuren den senaste tiden. Detta efter att staden givits dispens att få använda ett otillåtet gift. – Vi ser helt klart stora skillnader till det bättre, säger vilt- och skadedjurssamordnaren Tommy Tuvunger.

  • Publicerad 17:28, 2 jan 2017

Vi har tidigare rapporterat en hel del om de stora problem med råttor som Stockholms stad arbetat med den senaste tiden. Men nu ser man från stadens håll en ljusning.

I slutet av november fick man dispens för att börja använda ett tidigare otillåtet bekämpningsmedel. Och det har givit önskad effekt.

– Vi ser stora skillnader till det bättre, det är helt klart färre råttor i farten, säger Tommy Tuvunger.

Giftet, med namnet Racumin puder, läggs ut på marken där råttorna vistas. Pudret fastnar i råttornas päls och när gnagarna tvättar sig slickar de i sig giftet varpå de förblöder invärtes och dör.

Kemikalieinspektionen förbjöd produkten i juli 2015 efter att man hittat spår av giftet i svenska berguvar och sedan dess har Stockholms stad inte haft en tillfredsställande framgång i råttjakten.

Men genom beslutet att ge dispens ser man nu alltså ljust på framtiden från stadens håll.

– De största problemen var på Östermalm tidigare, men nu är det betydligt bättre. Vi är på väg att komma tillrätta med det överallt i stan. Målet är att komma ner på noll klagomål, säger Tommy Tuvunger.

Råttproblemet har varit på allas läppar och för hans del har det inneburit att han tvingats lägga tid på fel saker.

– Det har varit mycket besvärande. När massmedia ringer hela tiden så hinner man ju inte jobba, säger han.

Nu arbetar en handfull inhyrda tekniker för fullt med att bekämpa råttorna runt om i stan. Samtidigt tickar klockan på – Tommy Tuvunger har 180 dagar på sig att hitta en metod som kan fungera efter att dispenstiden gått ut. I stället för den mer svepande bekämpning som erbjuds med det vanligtvis otillåtna Racumin puder behöver insatsen vara mer riktad.

– Vi försöker hitta bra beten som råttorna tycker om. Problemet är att få dem att äta det gift som läggs ut i det offentliga rummet när det erbjuds så mycket annat.

Men i nuläget går alltså råttbekämpningen bra.

– Samtidigt är det mer intressant att se hur det är i början av mars. Än är det lite tidigt att göra analyserna.