Efter rånvågen – slyröjning och lampkontroll

Slyröjning. Belysningskontroller. Fler väktare. Det är några motmedel som sätts in under mellandagarna mot rånvågen i centrala Nacka.

  • Publicerad 15:59, 19 dec 2017

I mellan dagarna ska Nacka kommun kontrollera belysningen i området i Järlhöjden där flera personrån mot unga har skett.

Kontrollen ska göras för att se till att belysning fungerar som den ska och för att kartlägga eventuella platser som saknar tillräcklig belysning. Bristerna ska sedan åtgärdas så snart som möjligt, enligt kommunens pressansvarige, Öyvind Spångberg.

Samtidigt kommer buskar och sly att röjas.

Ökad vuxennärvaro

Sedan tidigare har väktarbevakningen i området förstärkts. Polarna, som är Nacka kommuns fältverksamhet, och nattvandrarna på Sicklaön kommer enligt kommunen att öka sin närvaro i området.

Som Mitt i tidigare skrivit är kommunen även på gång med att utreda möjligheten till kameraövervakning.

Jan Landström är säkerhetssamordnare i Nacka kommun:

– Vi har under lång tid jobbat i olika lokala arbetsgrupper med brottsförebyggande arbete för att komma åt skadegörelse, rån och annan brottlighet. I och med det har vi ett väloljat maskineri som gör att vi snabbt kan komma igång med konkreta insatser när akuta problem uppstår.

 – Vi ser allvarligt på situationen, men har bra koll på både polisens utredningsläge och de brottsförebyggande insatser kommunen kommer att vidta. 

Kommer rånvågen gå att stoppa?

– Jag kan naturligtvis inte ge garantier på detta men polisen har ett gott utredningsläge och dom förebyggande åtgärderna tror vi kommer ha effekt.

 För kommunen handlar det om samordning av ”goda krafter”, som vuxenvandrare som Polarna, föräldravandringar och åtgärder som kamera, belysning och  slyröjning, säger Jan Landström.

När går det att se ett slut på rånen?

–  Ja, jag hoppas det från och med nu men det går självklart inte att garantera. Utredningsläget ser bra ut och dom förebyggande åtgärderna tror vi kommer ha effekt.

Bedöms individuellt

Harriet Schaffer Ullman, jurist på länsstyrelsen, säger att alla ansökningar om kameraövervakning på allmän plats är ”individuella fall”. Det finns inte en generellt snabbspår.

– Man ska väga behovet av övervakning mot behovet av integritet, säger Harriet Schaffer Ullman.

Länsstyrelsen har som mål att hantera alla ansökningar om tillstånd till kameraövervakning inom fyra månader.

Harriet Schaffer Ullman säger att generellt har de som ansöker om kameraövervakning på allmän plats problem med brott och att det ska till ”ganska mycket” för att en ansökan ska få förtur.