Blir kvar. Minimunkis rustas upp och byggs om för att rymma fler barn. Foto: Eva Tonström

Efter protester: Kommunen backar om skolrockad

Kommunen backar om planerna på att flytta årskurs fyra till Kvarnbergsskolan, och man vill bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Munkmora.

  • Publicerad 16:38, 3 nov 2020

De styrande politikerna i Värmdö väljer att backa i delar av den planerade skol- och förskolerockaden.  

Munkmoraskolan stängs som planerat och skolans elever flyttar till Ekedal men förslaget är nu att ha åk F–4 på Ekedalsskolan och åk 5–9 på Kvarnbergsskolan, istället för 4–9 på Kvarnberget som först var idén.

Vidare föreslås att Minimunkis i Munkmora rustas upp och behålls som förskola. Förskolan Lokatten får vara kvar till dess att en ersättningsförskola har ordnats. Ett skäl till det här är att man har lyssnat på protesterna från vårdnadshavare.  

Äldre och yngre

Samtidigt presenterar majoriteten en idé om att bygga ett nytt äldreboende på den stora grusytan intill Munkmoraskolan. Det innebär man skapar en möjlighet för yngre och äldre att mötas över generationsgränserna, vilket är önskvärt, menar politikerna.

Nytt är också att de barn som tvingas byta förskola på grund av rockaden nästa år ska få förtur, alltså gå förbi eventuella köer till den förskola de söker för att vara säkrade en plats, enligt majoriteten.

Ärendena ska upp på kommunstyrelsens möte i december.

Föräldrar går samman för att hejda skolrockaden

Kommunen vill avveckla Gustavsgården

Plats för äldre. Här på ytan mellan Lugnet och Munkmora föreslår politikerna att ett nytt äldreboende skulle kunna byggas. Foto: Eva Tonström

Ursprungsförslaget

Munkmoraskolans elever (F–3) flyttas till Ekedalsskolan, samtidigt görs Kvarnbergsskolan till en 4–9-skola (nu ändrat). Munkmoraskolan utreds för att användas till annan kommunal verksamhet.

Förskolan Kotten flyttas in i Fågelviks förskola, barnen på Minimunkis får flytta till Munkmora förskola och Lokattens barn erbjuds plats på Haghulta förskola (nu ändrat).    

Förskolorna Åkerlyckan och Blomkulan rustas upp och blir kvar i befintliga lokaler medan förskolan Farstaborg läggs ned. Blåsippans förskola läggs ned hösten 2022.

Visa merVisa mindre