Efter protester – bostadsbygge i gröna kilen kring Brunn bromsas

Ingaröbor har protesterat mot planerna att bygga 500 bostäder i den gröna kilen i Brunn. Nu backar Majoritet för Värmdö något. – Förslaget att minska intrånget i den gröna kilen i Brunn är lagt med hänsyn till att bevara viktig tätortsnära skog för djur såväl som människor, säger Kristina Lång (C),

  • Publicerad 13:59, 15 nov 2019

Värmdö kommun planerar för framtidens Brunn med omkring 550 nya bostäder.

Men efter protester från flera kommuninvånare mot att bygga i den gröna kilen kring brunn vill Majoritet för Värmdö nu lyfta ut grönområdet ur planprogrammet.

Att minska intrånget i gröna kilen är i enlighet med översiktsplanen, skriver Kristina Lång (C) och Majoritet för Värmdö i ett pressmeddelande. Foto: Lars Åke Holst, Gustavsbergs bildateljé.

”Vi satsar på gröna kilar”

”Vi har i översiktsplanen tydligt pekat ut att ’Värmdö ska utvecklas till en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vi satsar på gröna kilar, stränder och vikar med stor biologisk mångfald.’ Att Majoriteten nu lägger förslag om att minska intrånget i den gröna kilen är därför i enlighet med översiktsplanen”, skriver Majoritet för Värmdö  i ett pressmeddelande.

– Många väljer Värmdö för naturen och närheten till skärgården. Att vi går varsamt fram och bevarar vår unika natur när vi utvecklar kommunen är därför av största vikt, säger Kristina Lång.

Däremot fortsätter Värmdö kommun planeringen av bostäder kring Brunn.