Attack-kråkan på Södermalm ska inte skjutas enligt nytt besked från staden. Foto: Sacharias Källdén

Efter protester: Attack-kråkan på Söder får leva

Den kråka som blivit känd som attackkråkan fick i maj en dödsdom. Men protesterna ramlade in och budet är nu ett annat: kråkan får leva.

  • Publicerad 12:01, 29 maj 2019

En kråka som haft sitt bo vid Södra Station har genom åren överraskat flanörer i Ånghästparken genom att till exempel greppa tag om huvudet på dem. Tidigt i maj berättade Tommy Tuvunger – som är skadedjurssamordnare på stadsmiljöavdelningen – för StockholmDirekt att viltvårdare fått i uppgift att skjuta kråkan. Beslutet väckte reaktioner.

Attackkråkan tillbaka – angrep förskollärare

Flera mejl och handskrivna brev inkom till StockholmDirekt från avsändare som tycker att det är onödigt och dumt att skjuta kråkan. Ett argument som framförts är att vi borde kunna samexistera med djur och inte omedelbart dra slutsatsen att de ska skjutas när vi blir rädda. Även Tommy Tuvunger fick många meddelanden.

– Vi har fått in mycket reaktioner, o ja. Men om ett djur är aggressivt så måste vi göra det vi är skyldiga till, säger Tommy Tuvunger.

Attackkråkan är tillbaka på Södermalm

Anledningen till att man från stadsmiljöavdelningens håll valt att inte skjuta kråkan är enligt Tommy Tuvunger att kråkan inte attackerat någon den senaste tiden.

–  I det här fallet har kråkan lugnat ned sig så då får kråkan leva. Kråkan har inte gjort något på senaste. Om den inte är aggressiv får den vara kvar, säger han.