Efter oljeutsläppet – kommunen avråder ännu från bad i Drevviken

En vecka har gått sedan oljeutsläppet i Drevviken. Tyresö kommun avråder från att bada i vattnet och rasta hundar i området så länge länsarna som ska suga upp oljan ligger kvar.

  • Publicerad 14:21, 16 sep 2019

Det var vid lunchtid förra måndagen som oljeutsläppet upptäcktes i Drevviken närmast Vendelsövägen/Gudöbroleden i Tyresö.

Uppskattningsvis 200 liter olja hade läckt ut i viken, uppskattade Södertörns brandförsvarsförbund. Kommunen gick ut med att oljan hade kommit via en dagvattenledning.

Räddningstjänsten och Kustbevakningen arbetade på måndagen med att hindra oljan från att sprida sig och sanera. På tisdag vid lunch tog Tyresö kommun i stället över.

Oljeutsläpp i Drevviken: ”Undvik att bada”

Nu – en vecka efter utsläppet – ligger fortfarande länsarna som ska suga upp oljan kvar i viken.

– Vi har bytt ut dem som har blivit mättade, nu har vi tillsyn på läsarna men vi tror inte att de kommer att suga upp mer olja, säger Mikael Öholm, driftingenjör för vatten och avlopp i Tyresö kommun.

Det här fotografiet togs samma dag som utsläppet upptäcktes. Foto: Abbas Reyhanian

Så länge länsarna ligger kvar avråder kommunen från att bada i viken och rasta hundar i området.

När de kommer att tas bort är inte bestämt än. Det är tillsynsmyndigheten Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som avgör.

– Vi är sista instans för att godkänna att Tyresö kommuns åtgärder är tillräckliga innan det avslutas, säger Ylva Rathsman, miljöinspektör vid förbundet.

Vassen har undersökts

I torsdags besökte hon viken.

– Då hade det helt klart gått åt rätt håll. Det var en betydligt mer utbredd oljehinna på måndagen med ett tjockare lager och större ansamlingar. På torsdagen var hinnorna tunnare och det var mindre ansamlingar.

Hur påverkar oljeutsläppet miljön?

– Man vet att oljeföroreningar är giftiga både för fiskar och mindre organismer. Vid stora utsläpp kan man se fiskdöd och oljeskadade fåglar men i det här fallet när det inte är sådana jättemängder blir det inte den effekten, säger Ylva.

Oljeutsläppet i Drevviken: ”Någon har troligtvis tippat oljan”

Vassen undersöktes i torsdags.

– Vad vi kunde bedöma var det inga stora mängder oljeansamlingar i den. Då kan man låta det bli naturlig nedbrytning i stället för att klippa bort vassen.

Södertörns brandförsvarsförbund arbetade vid viken i tisdags när Mitt i var förbi platsen. Foto: Pekka Pääkkö

Fakta

Miljöbrott kan ge sex år i fängelse

Straffet för den som döms för miljöbrott är böter eller fängelse i högst sex år.

Vid mindre allvarliga överträdelser kan tillsynsmyndigheterna utfärda en miljösanktionsavgift.

Kommunen har vanligtvis ansvar för saneringen vid miljöbrott.

Den som har orsakat en miljöskada är skyldig att betala för saneringen

Källa: Polisen
Visa merVisa mindre

I slutet av veckan ska förbundet bedöma om länsarna ska tas upp eller ligga kvar.

– Finns det då någon synlig olja kvar att suga upp får de ligga kvar.

Är arbetet klart när den synliga oljan är borta?

– Möjligtvis kan länsen närmast utsläppspunkten ligga kvar som säkerhet men det får vi ta ställning till då.

Ylva konstaterar:

– Det är olagligt att hälla ut olja i avloppet och i det här fallet kan vi se hur illa det kan gå om olja ändå hamnar i avloppet och sedan rinner ut i en sjö eller annat vattendrag.

Kommunen har, som Mitt i Tyresö berättade förra veckan, polisanmält utsläppet som polisen rubricerar som misstänkt miljöbrott.