Här är två av bildbevisen som skickats till kommunen. Foto: Läsarbild Privat

Efter nya cigglagen – bildbevis på rökare mejlas till kommunen

Efter knappt tre månader med den nya tobakslagen har bara ett 30-tal klagomål på hur rökförbudet efterlevs kommit in till Stockholms stad. Men de som klagar är desto mer upprörda. Bland klagomålen finns syrliga kommentarer – och bildbevis på rökare.

  • Publicerad 11:42, 18 sep 2019

Den 1 juli i år blev det förbjudet att röka på uteserveringar. Lagen gäller flera platser, bland annat vid uteserveringar, entréer till butiker, busskurer och lekplatser.

Det är upp till butiks- och restaurangägare att ta bort askkoppar samt informera om förbudet via exempelvis skyltar och tillsägelser när det behövs.

Men även allmänheten kan kontakta kommunen om de ser någon röka på en plats där ciggförbud råder.

Flera klagomål till kommunen

Sedan den nya lagen trädde i kraft har ett 30-tal klagomål på restauranger inkommit till Miljöförvaltningen i Stockholm.

Siffran gäller de anmälningar som förvaltningen klassar som klagomål och därmed har gått vidare med.

”Ser rent ut sagt vidrigt ut!”

Ett av klagomålen som gjorts till förvaltningen gäller rökning utanför ett Närlivs i Stureby.

”Där sitter ungdomar på kvällarna, slänger fimpar, tomburkar, papper runt omkring! Ser rent ut sagt vidrigt ut!”, skriver anmälaren i klagomålet.

Syrliga kommentarer till förvaltningen

Ett annat klagomål som gjorts gäller rökning vid en av Kista Gallerias entréer.

Mannen bakom klagomålet har mejlat staden upprepade gånger och anser att lagen bör kunna sätta stopp för rökare vid entrén.

Miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet, menar dock att entrén mannen syftar på inte kan anses tillgänglig för allmänheten – och därför gäller inte lagen där. Men mannen tycker att bedömningen är fel och fortsätter fälla syrliga kommentarer mot förvaltningen:

”Eftersom ni inte utför ert tillsynsuppdrag korrekt, så bryter ni också mot den nya lagen.”, skriver han i ett mejl.

Skickar bilder som bevis

Flera av de som klagar skickar också med bevis i form av bilder på askkoppar och personer som sitter och röker på olika platser i stan.

Klagomålen har gjorts flera olika delar Stockholms stad. Några fler exempel på klagomål är:

Ett café vid Mariatorget som ”ägs av kedjerökare”, anmälaren har sett att de står och röker på sin egen uteservering upprepade gånger.

Gäster röker vid entrén till Dramaten, vilket ifrågasätts av anmälaren.

Personal på en restaurang vid Rådhuset ”mer eller mindre systematiskt tillåter sina gäster att röka precis utanför restaurangen under öppettider”, skriver en granne. Han undrar sedan om staden vill ha fotodokumentation.

Fakta

Så fungerar nya tobakslagen

Lagen gäller uteserveringar, idrottsplatser, perronger, busskurer och lekplatser. Vid entréer till butiker, stationer och bibliotek är det också förbjudet att röka.

Den som äger eller disponerar över en lokal eller plats ska informera om förbudet genom till exempel skyltar, och vid behov tillsägelser. Om någon ändå röker, får denna person avvisas.

Men den som är ansvarig för att rökförbudet följs har inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Bruk av tobak är inte kriminaliserat. Så du riskerar inte att straffas om du exempelvis röker på en uteservering, men däremot att bli tillsagd och i förlängningen avvisad. Om du är otrevlig och ordningsstörande kan du avlägsnas och till och med omhändertas.

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter)
  • röka örtprodukter
  • använda e-cigaretter
  • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).
Källa: Polisen.se, folkhalsomyndigheten.se
Visa merVisa mindre

Vägen till rökförbud – år för år

Från varningstexter till rökfria uteserveringar

1977 – Obligatoriska varningstexter och innehållsdeklarationer införs på tobaksförpackningar.

1988 – SAS inrikesflyg blir rökfria.

1993 – Tobakslag som innehåller rätten till rökfri arbetsmiljö.

1994 – Rökrutor på skolorna förbjuds.

1997 – 18-årsgräns införs för köp av tobak.

1997 – Rökförbud införs på flyg i EU:s medlemsstater.

2000 – Rökförbud införs på X2000-tåg.

2005 – Rökförbud införs på serveringsställen, med undantag för uteserveringar.

2015 – Rökning förbjuds på utomhusperronger i Stockholms tunnelbana.

1 juli 2019 – Rökning förbjuds på uteserveringar, busshållsplatser, idrottsplatser, lekplatser och tågperronger i Sverige. Förbudet gäller cigaretter, e-cigaretter och vattenpipor och gäller utanför entréer till lokaler som är till för allmänheten, såsom butiker och restauranger.

Visa merVisa mindre