Denise Melin, stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby, ser ljust på 2020. Foto: Mikael Andersson

Efter nedskärningarna – så ska Hässelby-Vällingby jobba 2020

Efter ett budgetunderskott på 7,5 miljoner har Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning under hösten genomfört nedskärningar och åtgärder för att få en budget i balans, flera har väckt stark kritik bland annat från personal och facket. Hur har det gått, och vad väntar för 2020?

  • Publicerad 11:57, 8 jan 2020

7,5 miljoner kronor. Så stort var budgetunderskottet i Hässelby-Vällingby i somras. Under våren hade man försökt hålla kostnaderna nere, men det räckte inte.

– Underskottet var inte oväntat, det var något vi hade räknat med sen i februari, säger Catharina Liljedahl, ekonomichef i Hässelby-Vällingby.

– Alla verksamheter visste om förutsättningarna från början. Vi hade åtgärder på plats, men de följdes inte. Det har varit en brist i ledning och styrning, säger Denise Melin, stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby.

För att raskt få rätsida på ekonomin infördes striktare åtgärder, och i augusti ett anställningsstopp. Nyheten blev föremål för het debatt bland politikerna i stadsdelsnämnden, men från förvaltningens håll togs det hela med ro.

– Vi visste att vi hade för mycket folk på vissa verksamheter. Det vi varit ute efter är att se om vi kan flytta personal inom förvaltningen för att rädda anställningar, säger Denise Melin.

Omorganisation

För att spara pengar sjösattes bland annat en omorganisation av Individ och familjeomsorgen, där flera enheter slogs samman. Två nya avdelningar bildades – en för barn och unga, och en för vuxna.

– Tidigare har vi inte samarbetat mellan enheter. Nu ska vi samarbeta och hjälpa varandra, säger Denise Melin.

Men förvaltningen menar också att den omorganisering som nu genomförs hade behövts även om det inte hade funnits ett behov att spara pengar.

Efter en intern granskning av alla anmälningar som kom till individ- och familjeomsorgen 2017 gjordes bedömningen att en förändring av arbetssätt behövdes (se faktaruta).

– Vi samordnade inte olika insatser, därför hade barn och föräldrar med flera insatser kontakt med en separat handläggare per insats. Nu ska vi istället utgå från barnen och föräldrarna och se till att de så långt det är möjligt har en socialsekreterare oavsett antal insatser, säger Fredrik Skoglund, chef för avdelningen vuxen.

Målet är att insatser ska göras efter behov, antalet insatser ska öka och kunna erbjudas i ett tidigare skede än idag, menar Fredrik Skoglund. Enligt Denise Melin ska de även bli bättre på att följa upp ärenden.

– Då kan vi säkerställa att vi ger rätt insats till rätt person, säger hon.

Fredrik Skoglund, chef för avdelning vuxna i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Denise Melin menar att förändringarna som skett inom förvaltningen har varit nödvändiga. Foto: Mikael Andersson

En förändring i hur förvaltningen ska jobba under 2020 är att ärenden ska följas upp mer noga. Foto: Mikael Andersson

Personalen stressad

Samtidigt har förändringarna slagit hårt mot vissa anställda inom förvaltningen. Vi har tidigare rapporterat om träfflokalen Kompassen där anställda larmar om att de inte hinner göra sina jobb, efter att en tjänst tagits bort. I mitten av december skrev vi även om socialtjänsten, där flera tjänster försvunnit. Den ökade arbetsbördan har enligt facket gjort att personal gråter på sina rum.

När kommer det bli bättre för dem?

– Jag vet inte. Att förändra tar tid. Vi måste stå ut med att det inte är bra överallt just nu, vi har inget alternativ, säger Denise Melin.

Har förändringarna varit förankrade hos anställda?

– Det kan ha varit så att det inte varit förankrat, men det beror på att vi håller på med ett förändringsarbete. Vi har säkert misslyckats i vissa avseenden, det är såklart inte meningen.

Socialtjänsten bantas i Hässelby-Vällingby

En budget i balans

Den budget Hässelby-Vällingby får varje år bestäms av kommunfullmäktige i Stockholms stad. För 2019 låg den på strax under två miljarder. Nu när året är över har förvaltningen, efter lite justeringar, nått sitt mål – en budget i balans.

Inför 2020 har budgeten ökat med 38,8 miljoner, vilket är ungefär två procent.

– Vi har två utmaningar, vi måste få ner kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt inom äldreomsorgen. Det andra tuffar på, säger Denise Melin och fortsätter:

– Jag är jätteglad att vi fått resultat och vi har kommit över det värsta.

Och så är det nu 2020. Inga nya åtgärder väntar, menar Denise Melin, utan de som redan vidtagits ligger kvar och kommer att följas upp under året.

Nya arbetssätt inför 2020

Efter en interngranskning av de totalt 3800 anmälningar som kom till individ- och familjeomsorgen 2017 gjordes bedömningen att en förändring av arbetssätt och fler insatser behövdes. Många barn fick inte hjälp, och de barn som fick hjälp hade ofta kontakt med flera olika socialsekreterare samtidigt. Slutsatsen var att arbetssätt och rutiner behövde uppdateras.

De förändringar som trätt i kraft ska innebära:

Mer samarbete, enheter emellan.

Mer samordning av insatser.

Insatsernas utformning ska utgå från de som söker stöd.

Istället för att ha kontakt med flera socialsekreterare ska stöd samordnas så att sökande i största möjliga mån bara har kontakt med en socialsekreterare, oavsett antal instaser.

Insatser ska erbjudas i ett tidigare skede än idag.

Ärenden ska följas upp mer ofta och noggrannt.

Visa merVisa mindre