Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd, är kritisk till regeringens hållning till trålfisket av strömming i Stockholms skärgård. Foto: Pressbild/Mitt i

Nyheten i korthet

Vad gäller saken?

✔️Ett nytt storskaligt fiske har pågått under våren utanför Stockholms skärgård. Effektiva industritrålare riktar in sig på strömmingen just när den samlas i stora stim för att gå in i skärgården och föröka sig.

✔️Strömmingen säljs till danska fiskmjölsfabriker och blir foder för fiskodlingar.

✔️Hittills i år har trålarna tagit upp 370 gånger så mycket strömming som alla länets yrkesfiskare tillsammans.

✔️Fisket är helt lagligt. Trålarna håller sig inom kvoterna, men tar upp väldigt mycket på kort tid och på begränsad yta vilket hotar hela ekosystemet i Stockholms skärgård eftersom strömmingen är central för det marina livet här, enligt experter.

✔️Stockholm yrkesfiskare vittnar om kraftigt minskade fångster av strömming.

Visa merVisa mindre

Efter ministerns nej – C vädjar om att flytta ut trålgränsen

Regeringen säger nej till att flytta ut trålgränsen till tolv sjömil. Men skärgårdsregionrådet nöjer sig inte med svaret och menar att det är regeringens ansvar att skydda skärgården. – Tveksamt om storskaligt trålfiske borde tillåtas överhuvudtaget i Östersjön, säger Gustav Hemming (C).

  • Publicerad 17:58, 12 maj 2020

Mitt i:s granskning av det nya industrifisket i Stockholms skärgård:

Del 1: Nya trålarnas riktade fiske hotar skärgårdens liv

Del 2: Supertrålaren fiskar 175 gånger mer än länets yrkesfiskare

Del 3: Stockholms fiskare vittnar om kraftigt minskade fångster

Del 4: Därför får industritrålarna fortsätta sitt skadliga fiske


Efter Mitt i:s artiklar om fiskmjölstrålarna utanför Stockholms skärgård har flera politiker reagerat.

– Flytta ut trålgränsen till tolv sjömil. Det är tveksamt om storskaligt trålfiske borde tillåtas överhuvudtaget i Östersjön. Det är för effektivt, säger Gustav Hemming (C), regionråd med ansvar för skärgårdsfrågor.

Miljöpartiet i Regionen Stockholm vill också stoppa trålarna.

Men den ansvariga ministern, Jennie Nilsson (S), tänker inte driva den frågan.

– I nuläget finns det inga vetenskapliga grunder för att bedriva en sådan politik, säger hon.

Strömmingen inte hotad

Hon delar inte länsstyrelsens bild av ett hotat strömmingsbestånd i Stockholms skärgård.

– Vi lyssnar på Internationella havsforskningsrådet (ICES) och enligt dem är strömmingsbeståndet livskraftigt. Nu väntar vi på att ICES ska komma med nya rekommendationer i slutet av maj. Får vi då indikationer på att strömmingsbeståndet är hotat så är jag inte främmande för att driva en sådan linje, säger Jennie Nilsson.

Vad tänker du när du hör att yrkesfiskarna i Stockholms län vittnar om att deras strömmingsfångster har minskat med 90 procent?

– Jag har sympati med dem, jag förstår att de har en svår sits. Jag vet att länsstyrelsen har skickat en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten så jag utgår från att det yrkesfiskarna berättar vägs in i bedömningen. Men vi hjälper dem bäst genom att jobba brett och faktabaserat för att se till att det finns livskraftiga fiskbestånd. Vi har också ökat kvoten för det kustnära fisket där de ingår, säger hon.

Men om det inte finns någon strömming att ta upp kvittar väl det?

– Jag vill inte gå in i någon diskussion där jag som politiker ska gissa om fiskebestånden. Vi måste lita på dem som gör det vetenskapliga underlaget.

Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson tror att faran ligger i att industritrålningen koncentrerats till stora fångster på liten yta och kort tid. Han tror också att det är ett misstag att betrakta Östersjöströmmingen som ett bestånd, att den snarare består av flera lokala bestånd.

Lita på vetenskapen

– Fisk kan säkert finnas i olika bestånd, men fisk rör sig också. Vi måste lita på det vetenskapliga underlaget, säger Jennie Nilsson.

Halva det nyinrättade marina reservatet vid Svenska högarna ligger utanför trålgränsen. Där är det fritt fram för industritrålarna att fortsätta fiska.

Vad vill regeringen göra åt det?

– Rent generellt är utgångspunkten för vår fiskepolitik att säkerställa att vi har livskraftiga bestånd, säger hon men vill inte gå in på saken närmare.

Gustav Hemming (C) tycker att Jennie Nilsson missar den lokala aspekten och vittnesmål från bland annat yrkesfiskaren Anders Jansson på Ornö i Haninges skärgård.

– Om strömmingsbeståndet var starkt i Stockholms skärgård så borde det finnas fisk i Anders Janssons nät. Och det gör det inte, säger han.

Oavsett hur mycket strömming det finns i resten av Östersjön tycker Gustav Hemming att regeringen bör värna Stockholms skärgård och lyssna på de signaler som kommer därifrån.

– Det här är vatten som är av särskilt intresse för Stockholms region och för våra yrkesfiskare, vars fiske är hållbart, säger han.

Enligt honom har regeringen möjlighet att flytta ut trålgränsen utan förhandlingar med andra länder.