Efter massiv kritik: LSS-riktlinjerna görs om

Politikerna har lyssnat. Efter drygt ett år av klagomål från brukare och anhöriga görs riktlinjerna för LSS om.

  • Publicerad 14:03, 19 jan 2017

– Vi har lyssnat på anhöriga och brukare. Det har framkommit önskemål på att vi ska revidera riktlinjerna och se om vi kan hitta nya öppningar för framtida beslut och kunna kompromissa med brukarna, säger Jan Dolk (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

Alla prövningar ska vara individuella

De nya riktlinjerna , som förväntas antas på vård- och omsorgsnämndens kommande möte, ska göra det enklare för handläggare vid bedömning av LSS-ärenden. Grunden är att den enskildes behov ska vara avgörande. Tidigare har handläggarna fått kritik för att systematiskt ha dragit ner insatser utan att ha sett till individen.
– Alla prövningar ska vara individuella. Min förhoppning är att de nya riktlinjerna ska öka rättssäkerheten, säger Jan Dolk.

”Vi har lyssnat på anhöriga och brukare”

Underskott bakom nedskärningar

För drygt ett år sedan infördes nya och hårdare regler kring handläggning av LSS-ärenden, vilket ledde till drastiska minskningar i stöd för många av de cirka 250 personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade. Anledningen var att spara pengar inom vård- och omsorgsnämnden, som dragits med underskott på nära 40 miljoner kronor.

Rullstolsburne Casper Hafvström är en av de som drabbats av de hårda LSS-reglerna. Förra året bjöd han in politikerna som har makt över hans tillvaro. Till vänster Mikael Lindström (S), oppositionsråd. Jan Dolk (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande till höger.

Åtta miljoner till ungdomar

Ännu ett område där politikerna har tagit till sig av kritiken är att förbättra tillvaron för unga med funktionsnedsättning. 2017 satsas åtta miljoner kronor på insatser främst riktade mot unga vuxna och personer som bor i bostad med särskild service.
– Det kom fram att fritiden är än mer viktig för unga med funktionsnedsättning, säger Jan Dolk och fortsätter:
– Man skulle kunna öppna för koll på boll (bollsport för den med funktionsnedsättning red. anm.) musik, dans, ytterligare idrott och integrering med andra ungdomar. Tomtebo är en fritidslokal som vi står i begrepp att göra något med. Vi får se vad det kan bli, säger Jan Dolk.

LÄS MER:

Mikael med Downs syndrom blev av med allt stöd

Här träffar rullstolsburne Casper politikerna

Anhöriga rasar mot LSS-nedskärningar