Beatrice Sundberg, ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län, tycker att tunnelbygget borde pausas. Bilden togs i Grimstaskogen. Foto: Christian Lärk

Efter larmet om läckor – krav på att Förbifarten pausas

Avbryt bygget av Förbifartens tunnlar under västra Stockholm – åtminstone tills bergets kvalitet är ordentligt undersökt. Det kräver nu flera organisationer med Naturskyddsföreningen i spetsen efter larmet om att det väldiga vägprojektets tunnlar läcker in betydligt mer vatten än väntat.

  • Publicerad 05:00, 21 jan 2020

– Trots varningar har Trafikverket gjort en grov felbedömning av bergets kvalitet. Ändå fortsätter man att spränga tunnlarna. Det är inte rimligt, säger Beatrice Sundberg, ordförande för Naturskyddsföreningen Stockholms län.

Som Mitt i tidigare berättat läcker Förbifart Stockholms tunnlar norr om Mälaren, från Grimsta till Lunda, in mer vatten än vad gällande miljötillstånd medger. Försök har gjorts att förbättra tätningen i tunnlarna, men det har inte hjälpt – man kommer inte att klara villkoren.

Risk för sjunkande grundvatten

Avrinningen riskerar att leda till en grundvattensänkning,. Det kan bland annat orsaka vad Trafikverket själva kallar ”oförutsedda marksättningar” – något som i sin tur kan leda till skador på byggnader och annan egendom. Fyra områden – tre i Hässelby-Vällingby och ett i Järfälla – har pekats ut som riskzoner.

En del av Förbifartens tunnlar ska gå under Grimstaskogens naturreservat, som riskerar att påverkas negativt om grundvattennivån sjunker, enligt bland andra Naturskyddsföreningen Stockholms län och Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen. Foto: Christian Lärk

Trafikverket: ”Vanlig metod”

Trafikverket har nu ansökt om tillstånd för ett större inläckage än vad man idag har. Dessutom vill man genomföra så kallad skyddsinfiltration, det vill säga pumpa in nytt vatten, i de utpekade områdena för att bibehålla grundvattennivån. Verket tonar ner riskerna med det förfarandet.

– Skyddsinfiltration sker med rent vatten och är ett vanligt och effektivt sätt att motverka grundvattensänkning där vi bygger tunnel, enligt Josefine Gröndahl, informatör på Trafikverket.

Pumpar in dricksvatten

Men Beatrice Sundberg tycker att det är en absurd lösning.

– Då ska man pumpa in stora mängder dricksvatten så länge Förbifarten finns, kanske 100 år, för att upprätthålla grundvattennivån. Vi vet inte om dricksvatten i framtiden blir en bristvara och att då planera för en sådan lösning är inte hållbart.

Kräver ny utredning

Naturskyddsföreningen Stockholms län kräver nu tillsammans med flera lokala miljö- och hembygdsorganisationer, bland andra Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen och Lovö hembygdsförening, att en opartisk expertkommitté ska utreda Förbifart Stockholms sträckning vad gäller berggrund och riskerna för grundvattenpåverkan.

– Vi tycker först och främst att hela projektet ska avslutas, det är feltänkt från början. Men om man nu ska fortsätta bör man först göra ett omtag, säger Beatrice Sundberg.

Det läcker i Förbifarten – grundvattennivån hotad

Förbifart Stockholm försenas med fyra år – efter byggmiss