Sunneplan i Farsta ska göras om, det gamla ska rivas och bli bostäder och butiker, stadsdelscentrum. Till vänster hur det såg ut för ett år sedan, till höger hur det ska se ut när allt är klart. Foto: Jannie Flodman / Stockholm stad / ÅWL arkitekter

Efter lång väntan – nu byggs Sunneplan om

Projektet har varit stillastående i många år. Men nu har till slut förvandlingen av Sunneplan dragit igång.

  • Publicerad 16:58, 17 jun 2020

Redan för fem år sedan började det pratas om att Sunneplan i Farsta skulle genomgå en ansiktslyftning. Men trots vackra visionsskisser har det planerade bygget stått helt still, samtidigt som en efter en av verksamheterna på det lilla centrumtorget har bommat igen.

Anledningen till att ombyggnationen dragit ut på tiden beror på att detaljplanen överklagades till mark- och miljööverdomstolen, som dock avslog överklagandet och till slut vann detaljplanen laga kraft i augusti 2019.

Bort med 90 p-platser

Nu har omvandlingen dragit igång på allvar. Ytan med 90 parkeringsplatser har spärrats av då det ska byggas bostäder där. Samtidigt pågår mark- och schaktarbeten både kring Sunneplan samt längs Kristinehamnsgatan.

– Det är flera aktörer inblandade men vi från stadens sida har satt igång nu, säger Anna Tsyrkulenko, byggprojektledare på exploateringskontoret.

När staden är klar kliver Familjebostäder in i projektet och bygger totalt 125 lägenheter i området. Bostäderna blir så kallade Stockholmshus, det projekt där de tre allmännyttiga bostadsbolagen ska kunna bygga hyresrätter snabbare, effektivare och till en lägre kostnad.

LÄS ÄVEN: Därför dröjer rivningen av Sunneplan

Vid Sunneplan är tanken att 87 lägenheter och sex nya verksamhetslokaler ska byggas. Längre upp, vid Kilsgatan, byggs det 38 lägenheter. Utöver det planerar SISAB att under nästa år börja bygga en förskola vid Hästhagens bollplan.

– Nu händer det till slut något. Vi sätter spaden i marken och är igång. Platsen blir tryggare och mer levande. Det här blir absolut ett lyft för Sunneplan, säger Anna Tsyrkulenko.

Tidplan

I grova drag ser tidsplanen ut som följande: Stockholms stad arbetar just nu med ledningsomläggningar och schaktarbeten. Senare under sommaren försvinner de 90 parkeringsplatserna och markarbeten för bostäderna drar igång. I slutet av sommaren ska centrumfastigheterna börja rivas och under hösten ska arbetet med de första nya bostadskvarteret påbörjas.

Hela projektet beräknas vara färdigt 2023.

Det här planeras

✓ Sunneplan blir en ny gågata med bostadshus i fyra-sju våningar med totalt 87 lägenheter och sex nya lokaler för centrumändamål. Även fler träd, bättre belysning, planteringslådor vid husen ligger i planen. Men 90 parkeringsplatser försvinner

✓ Vid Kilsgatan byggs 38 lägenheter fördelat på två hus med fem våningar.

✓ Ny förskola vid Hästhagens bollplan. De två hus som har förskola där i dag ska rivas.

Visa merVisa mindre