Efter kupperna: ”Läskigt att vara i valvet”

Efter två stölder på kort tid mot Nordea i Vällingby berättar nu fler kunder om otryggheten nere i bankfacksvalvet. – Säkerheten känns dålig, att byta bank vore det bästa, säger Nordeakunden Birger Hjertman.

  • Publicerad 18:00, 27 dec 2017

Birger Hjertman och hans fru har hyrt bankfack hos Nordea i Vällingby i över tio år.

Men efter de två stölderna mot valvet – där bland annat en äldre kvinna förlorade pengar och smycket för stora summor – känner han att säkerheten inte går att lita på.

– Någonting är uppenbart fel om det händer två gånger på kort tid, säger Birger Hjertman.

Efter senaste stölden var han och frun oroliga att deras fack hade blivit utsatt. I tisdags fick de svaret att facket inte blivit uppbrutet.

Paret ville även se efter själva och samtidigt hämta silverföremål de brukar använda till jul. Men valvet är fortfarande avstängt och de nekades inträde.

Inte hört om tidigare stölden

Birger Hjertman visste inte om att en liknande stöld skedde tidigare i höstas och tycker det är dåligt att Nordea inte vidtog större åtgärder då.

– De borde ha informerat alla kunder med bankfack och även bytt ut alla nyckelkort och koder.

Finns generella besöksrutiner

Leif Trogen är chef för finansiell infrastruktur i branschorganisationen Svensk bankförening som företräder bankerna i Sverige.

Han säger att det finns generella besöksrutiner för att bankerna ska se till att rätt personer vistas i lokalerna för bankfacken.

– Innehavare ska legitimera sig och få id-handlingar kontrollerade. Banken ska även ha möjlighet att dokumentera uppgifterna.

På Nordea i Vällingby behövs ingen id-legitimering. Har de då följt rutinerna?

– Jag kan inte bedöma säkerhetsåtgärden i just det här fallet. Men här har man valt en elektronisk lösning som är ett fullgott komplement. Alla passager dokumenteras.

Men utan id-kontroll behöver det ju inte vara rätt person som kommer in?

– Det finns alltid länkar som kan vara svaga i en säkerhetskedja. Att det varit så här kan jag inte uttala mig om.

Borde banken höjt säkerheten efter första stölden?

– Man bör ju generellt vidta säkerhetsförhöjande åtgärder när sånt här sker. Men jag vet för lite om ärendet för att uttala mig om det.

Upplever otrygghet i valvet

Birger Hjertman och hans fru har tidigare upplevt otrygghet med systemet för bankfacken.

– Det är mycket läskigt att vara nere i valvet själv. Min fru vill inte åka dit själv.

När de skaffade facket var ingången till valvet genom bankkontoret och en blankett skrevs under innan nedstigning till valvet. En i bankpersonalen följde även med och släppte in. Något de upplevde som säkrare.

Nu funderar de på att byta bank.

– Ja, det vore det bästa, om vi hittar någon som har fack och ligger inom rimligt avstånd. Vi vill inte ha sakerna hemma eftersom det inte heller känns tryggt. Bostadsinbrott kan ju också ske.

Känslan enligt Leif Trogen är att användningen av bankfack minskat i takt med att kontanthanteringen gått ned och att bankerna blivit mer digitala.

Kan det även göra att säkerheten blir sämre?

– Nej, absolut inte. Snarare tvärt om.