Växthusvägen. Vy av Växthusvägen och husen som nu är fyra våningar höga. Husen kommer att få rikligt med utrymmen och förråd för cyklar. Längs med Växthusvägen ska ett pendlingstråk för cykel byggas. Foto: Vera Arkitekter

Efter kritiken: Våningarna på Växthusvägen sänks

Husplanerna vid kommungränsen mellan Hässelby och Järfälla möttes av protester. Nu har Svenska Bostäder och Stockholms stad ritat flera av husen lägre – men både grannar i småhusområdet och Järfälla kommun menar att projektet ska tillbaka till ritbordet.

  • Publicerad 16:40, 12 okt 2021

Vi tycker att man borde börja om från början.

Först var det tänkt att 240 bostäder skulle byggas längs med Växthusvägen som går mellan Åkermyntan i Hässelby villastad och Järfälla. Men efter en hel del kritik under samrådet förra sommaren har Svenska Bostäder och Stockholms stad ritat om husen och antalet bostäder gått ned till 200.

De flesta hus har sänkts från fem våningar till fyra. Enligt staden har också placeringen av bebyggelsen som planeras i Hässelby, alldeles intill kommungränsen, arbetats om för att få större avstånd till småhusen i Skälby.

Grannen: "Blir en mur"

Mikael Linderfalk som är ordförande i en samfällighetsförening i det närliggande småhusområdet och en av grundarna till en protestgrupp på Facebook menar att förändringarna inte alls räcker.

– Längre ned på Växthusvägen finns radhus. Att bygga i två och tre våningar vore mer i linje med områdets karaktär. Vi som bor i området tycker att husen blir en mur. Platsen går från ett skogsområde till bara byggnader, säger Linderfalk.

Staden: "Skälig hänsyn"

Stockholms stad menar att man med fyra våningar tagit "skälig hänsyn" till området omkring, men Linderfalk påpekar att husen sett från småhusområdet kommer att upplevas som högre än fyravåningshus med tanke på att marken ska höjas på platsen.

Högre. Grannar i småhusområdet menar att fyravåningshusen kommer att framstå som högre från småhusområdet. Mark ska höjas på flera ställen bland annat för att ge plats för underjordiska garage och entréer i nivå med Växthusvägen Foto: Stockholms stad

Ska bli 200 hyresrätter

Svenska Bostäder och Stockholms stad jobbar för 200 hyresrätter på Växthusvägen.

Underjordiska bilgarage planeras i anslutning till husen, liksom lättillgängliga cykelförråd.

Husprojektet är nu inne i granskningskedet.

19 oktober är sista datum för den som vill yttra sig.

Stockholms stad hoppas kunna anta planen i mars 2022.

Visa merVisa mindre

Skälbybon Mikael Linderfalk. Foto: Privat

Perspektiv. Annan vy från småhusområdet. Foto: Vera arkitekter

Även Järfälla kommun har yttrat sig kritiskt tidigare och vill fortsatt att planerna tas tillbaka till ritbordet.

– Husens karaktär passar inte in området. Dessutom används skogen här av förskolebarn. Platsen är inte lämplig, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M).

Utreder översvämningsrisken

Vidare påtalar Järfällas kommunalråd att bostäderna leder till ökad trafik i Järfälla. Hon tycker heller inte att det finns några tillfredsställande svar på hur man ska säkerställa att översvämningsrisken för de närliggande småhusen och förskolan inte ökar, eller för andra vattenfrågor.

Alexander Hansson-Göl som är stadsplanerare på Stockholms stad skriver i ett mejl till Mitt i att man jobbar med en ny utredning kring vatten och översvämningsrisker:

"Översvämningsrisken har i den senaste utredningen bedömts vara låg men det finns fortfarande flera osäkerheter. Innan planen godkänns behöver det säkerställas att planförslaget inte innebär en försämrad situation."

Staden: "Ingen större trafikökning"

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har varit mer positiva till förslaget, men har också satt frågetecken kring ökad trafik på vägarna.

Enligt stadsplaneraren Alexander Hansson-Göl planeras flera åtgärder för att trafiksituationen på platsen ska bli bra. Bland annat ett nytt cykelpendlingstråk och hastighetsdämpande åtgärder vid korsningen mot Skälbyvägen.

"Enligt utredningen kommer husen inte bidra till någon större ökning av trafiken." skriver han.