Omtvistad. Utbyggnaden av Hässelbystråket ska öka cykelresorna i västerort. Foto: Stefan Källstigen

Efter kritiken: Inga nya åtgärder planeras i Åkeshovsrondellen

Reaktionerna kring omgjorda Åkeshovsrondellen, som får både ris och ros fortsätter. Men staden planerar inga nya åtgärder utifrån den kritik som framkommit.

  • Publicerad 15:40, 12 nov 2020

Sikten har blivit väldigt dålig för bilister från båda hållen

Vi har tidigare skrivit om den omgjorde rondellen i Åkeshov, som gjorts om för att öka cykelpendlandet i västerort.

Men den nya lösningen, där cyklister fått företräde, har fått kritik för att vara för riskfylld för cyklisterna och för att den ökar bilköerna och förvirringen i rondellen.

Kritik mot nya rondellen: "otrygg"

Många läsare har reagerat på artikeln. En av dem är Eva från Beckomberga.

Delade åsikter

– Sikten har blivit väldigt dålig för bilister från båda hållen. Man borde förstärka med blinklysen och fler riktiga trafiklysen istället eftersom många bilförare inte kan läsa vägskyltarna. Det skulle underlätta och minska olycksrisken, säger hon.

Men även om flera läsare är fortsatt kritiska till trafiklösningen finns också flera som tycker att den är bra och att inga åtgärder behövs.

Riskabelt. Flera klagomål har kommit in på nya rondellen under oktober. Numera har cyklisterna företräde på sin passage längs tunnelbanespåren, men det är otydligt menar många. Foto: Stefan Källstigen

”Tar man det manjana i trafiken så funkar allt skitbra!”, kommenterar en trafikant på Mitt i:s Facebooksida.

Få trafikolyckor

”Det är alltid vissa trafikslag som har större väjningsplikt medans alla i trafiken ska se sig för och anpassa sig efter rådande omständigheter”, skriver en annan trafikant.

I vår förra artikel svarade staden att de är medvetna om att rondellen kan vara förvirrande för bilister, men olycksstatistiken visar på få olyckor och inga ytterligare åtgärder planeras.

Många läsare har reagerat på vår artikel, vad skulle krävas för att staden skulle vidta fler åtgärder i rondellen?

– Vi följer utvecklingen och vi läser alla synpunkter som kommer in. Men de åtgärder som gjorts i rondellen är nyligen färdiga, säger Johan Kajmats, trafikplanerare på staden.

Täcker sikten. Även arbetsskyltar vid rondellen har täckt sikten för bilister vid cykelpassagen. Foto: Filip Magnusson

Nya cykelbanan

Cykelbanan mellan Åkeshovsrondellen och Brommaplan påbörjades i april 2019 och blev klar under våren 2020. Cykelbanan är en del av Hässelbystråket som just nu byggs ut för cyklister. Tidigare behövde cyklister cykla i gatan under en stor del av sträckan mellan Åkeshov och Brommaplan.

Arbetet genomfördes i etapper och började vid Åkeshov.