Ny rektor. Hjulsta grundskola har tampats med problem det senaste året. Nu har en ny rektor tillträtt. Foto: Claudio Britos

Efter kritiken: Han är ny rektor på Hjulsta grundskola

Under hösten 2020 vittnade personal, föräldrar och elever om allvarliga brister på Hjulsta grundskola. Nu har skolan fått en ny rektor, som inte vill se tillbaka på det som varit.

  • Publicerad 15:12, 15 jan 2021

I oktober rapporterade Mitt i om allvarliga brister på Hjulsta grundskola, där en stor del av personalen på skolan, elevhälsoteamet och föräldrar krävde skolledningens avgång. Senare avgick dåvarande rektorn och ersattes tillfälligt av Wolfgang Johansson.

Sedan dess har det jobbats på att hitta en lämplig ersättare, och för några veckor sedan stod det till slut klart att Bassem Jerbi tar över tjänsten. Han tillträdde den 7 januari 2021 och var på plats vid skolstart efter jullovet.

Bassem Jerbi kommer närmast från en tjänst som rektor på Östbergaskolan, och har bland annat fått utmärkelsen ”årets skolledare i grundskolan” av Stockholms stad 2018.

– Östbergaskolan är också en skola som tidigare haft en hel del liknande utmaningar som Hjulsta grundskola har, men där vi under sju års tid lyckats skapa en väldigt bra miljö och vända en negativ trend. Det känns kul att ta sig an en skola som har stor potential, säger han.

Han berättar att han inte kommer fokusera på tidigare problematik och konflikter på Hjulsta grundskola, utan istället kommer se framåt direkt.

– Det finns alltid två sidor av varje historia. Det viktiga för mig är att man som skolledning ser sin personal och krokar arm. I slutändan har vi samma uppdrag, men olika funktioner och olika beslutanderätt. Det är viktigt att vi ser framåt tillsammans.

Ska satsa på den fysiska miljön

Bassem Jerbi berättar att han har många visioner om hur skolan ska kunna struktureras för att utvecklas till det bättre.

– Jag vet av erfarenhet från Östbergaskolan att den fysiska miljön är oerhört viktigt. Det ska finnas utrymme för rörelse, barn mår bra av att röra på sig, säger han och fortsätter:

– Alla ska känna sig hemma i skolans lokaler, det ska vara mysigt och trivsamt eftersom det skapar trygghet som bidrar till studiero. I övergångar mellan klassrum och lektioner ska det finnas struktur, och alla ska veta vad som gäller så att det inte blir stökigt.

Han menar dock att det kommer ta tid att skapa en hållbar förändring på en skola som tampats med problematik, och att det krävs att både elever och personal är med på tåget.

– Det är en lång process. Är man inte med på strävan efter att förändra och förbättra måste man ta sig en rejäl funderare, vilken roll man än har i gruppen. Alla måste jobba i samma riktning och mot samma mål. Det har jag varit benhård angående genom åren på Östbergaskolan, och kommer vara det här också.

Ny. Bassem Jerbi är ny rektor på Hjulsta grundskola, och hoppas kunna bidra till förändring. Foto: Stockholms stad

Det här har hänt på Hjulsta grundskola

- Skolan fick en ny ledning under 2018, och enligt personalen blev situationen då ohållbar enligt personalen som vittnar om resurser som flyttats om, barn i behov av stöd som inte fått hjälp, lärare som gått på knäna och slutat en efter en, slagsmål och kränkningar på rasterna.

- 80 procent av personalen skrev därför under ett brev till ansvariga inom utbildningsförvaltningen i Stockholm, där de larmade om en bristfällig miljö. Elevhälsoteamet gjorde samma sak: ”Vi anser inte att skolan efterlever sina skyldigheter enligt Skollagen och Barnkonventionen”, skrev de bland annat.

- Även föräldrar reagerade på situationen, och i början av höstterminen i fjol bildades ett föräldraråd, där över hundra föräldrar anslutit för att kräva skolledningens avgång.

Visa merVisa mindre