Den nya bron som ska förbinda gamla och nya nöjesfältet Foto: Stockholm stad

Efter kritiken: Gröna Lund får inte bygga lika högt

Det förra planförslaget resulterade i hela 1 462 yttranden. Nu är en ny omarbetad detaljplan för utbyggnaden av Gröna Lund ute på granskning igen.

  • Publicerad 14:59, 30 sep 2019

Planförslaget för Gröna Lunds utbyggnad gick ut på granskning i november 2018 och möttes av, minst sagt, en hel del reaktioner. Hela 1 462 yttranden har inkommit – och nu presenterar Stadsbyggnadskontoret ett nytt omarbetat förslag för det omtalade projektet som är ute på en andra granskning eftersom förändringarna är så stora enligt staden.

Bland annat har staden nu infört tydliga begränsningar för hur högt det får byggas på området, bland annat har de nya åkattraktionernas maxhöjd sänkts för att "åstadkomma en mildare påverkan på stadssiluetten."

I nöjesfältets norra del tillåts en topp på 45 meter, i andra delar finns det restriktioner som varierar mellan 12 och 35 meter. Det går att jämföra med dagens befintliga nöjesfält där tre av attraktionerna är över 80 meter höga. I det tidigare förslaget fanns en maxhöjd om 60 meter.

Nu hårdnar kampen om Djurgården

I övrigt konstaterar Stadsbyggnadskontoret i sitt granskningsutlåtande att det fortfarande finns en intressekonflikt mellan utbyggnaden av Gröna Lund och de boendes utsikt och ljudmiljö. Men slutsatsen blir att grannarna får stå ut med de höjda ljudnivåerna, helt enkelt eftersom utvecklingen av nöjesfältet anses viktigare än de boendes intressen.   

Utbyggnaden av nöjesfältet ska ta plats på Falkenbergsgatan, norr om Allmänna gränd, på en yta som i dag används som parkeringsplats. runt det nya nöjesfälts-delen ska det byggas nya fastigheter längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd för att rama in området. De ska fyllas med butiker eller restauranger och "som i skala och karaktär ska anpassas till Djurgårdsstaden"

Grönans utbyggnad får tummen upp

Nya Falkenbergsgatan. Foto: Stockholm stad

Nya höjdrestriktionerna

I planens södra del medges åkattraktioner och anläggningar upp till + 12 meter över nollplanet.

I planens mellersta del medges en topp som får vara högst + 18 meter över nollplanet och en topp som får vara högst + 35 meter över nollplanet.

I planens norra del medges fyra toppar varav en få gå upp till +45 meter över nollplanet och övriga får vara högst +30 meter över nollplanet.

Visa merVisa mindre

Foto: Stockholm stad

Bilden visar exempel två olika attraktioner med topp på 45 meter. Inzoomad vy från Nybroviken enligt Stockholm stad Foto: Stockholm stad

Vy från vattnet Foto: Stockholm stad