2021. Majoritetspartierna föreslår en skattesänkning på 20 öre för 2021. Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Jonatan Bylars/Mikael Andersson

Efter krisen – nu vill majoriteten sänka skatten

Nu har majoritetspartierna lämnat in sitt budgetförslag för 2021. Inga stora besparingar väntas, meddelar kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M).

  • Publicerad 15:43, 9 okt 2020

Under fredagen lämnade majoritetspartierna (L, KD och M) in sitt budgetförslag för 2021.

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), meddelar att man inte vill göra några stora besparingar, och att de föreslår en sänkning av skatten.

– Vi har gjort en stor resa under 2019 och 2020. Det har varit tufft, men nu ser vi lite ljus i tunneln. Vi har dock en fortsatt återhållsamhet, det vill jag betona, säger hon.

I förslaget vill partierna se en skattesänkning med 20 öre, till 18,75 kronor. Förra året var Danderyds kommun tvungen att chockhöja skatten 1,40 kronor, för att möta kommunens underskott.

Behåller trygghetssatsningar

Utöver sänkningen föreslås att en miljon investeras för att stärka miljöövervakning och två miljoner för att uppdatera och digitalisera kulturmiljöprogrammet för 2021.

Två delar som Hanna Bocander lyfter fram är att de även budgeterar fyra miljoner till spontanidrott i kommunen, och att man behåller sina trygghetssatsningar.

Är man fortfarande i ett ”allvarligt ekonomiskt läge”, som du uttryckte det för ett år sedan?

– Nej, inte på samma sätt. När vi lämnar 2020 bakom oss så skulle jag säga att vi inte är det.

"På väg åt rätt håll"

Få Danderydsbor missade den ekonomiska krisen under fjolåret. Det framgick då att kommunen hade samlat på sig ett underskott på nära en kvarts miljard under flera års tid.

Detta på grund av flera orsaker.

Bland annat att kostnaderna för kommunens verksamheter ökat snabbt, att inkomster från markförsäljning uteblivet. Och dålig ekonomisk planering, berättar Hanna Bocander (M), som menar att man nu är på väg åt rätt håll.

– Vi kommer kunna reglera den största delen av underskottet i år, och ta resten nästa år.

En orsak till det är skattehöjningen?

– Ja, absolut. Det tillsammans med statsbidrag och att verksamheten blivit mer effektiv. Innan hade vi en utveckling då verksamheterna kostade mer, det har vi inte längre. Vi jobbar mer med att effektivisera, för att få mer pang för pengarna.

Budgetförslaget går först upp i kommunstyrelsen. Det ska sedan gå vidare till kommunfullmäktige, och kan ändras.