Ekonomi. Ekonomin är inte längre ett riskområde, berättar Björn Wallgren, ekonomichef. Foto: Erik Somnäs

Efter krisen: Danderyds ekonomi på banan

Enligt de senaste rapporterna lever Danderyds kommun upp till sina ekonomiska mål. Ett viktigt betyg efter den ekonomiska krisen 2018-2019, menar ekonomichefen Björn Wallgren.

  • Publicerad 08:44, 16 maj 2022

Man ser inte ekonomin som ett riskområde längre

Nyligen kom de sista rapporterna från revisionen av Danderyd kommuns ekonomi för 2021. Kortfattat kan man säga att kommunen får godkänt.

Enligt revisorerna har Danderyds kommun nått de ekonomiska målen som kommunfullmäktige beslutade om i sin budget 2021. Ett viktigt betyg, menar Björn Wallgren, ekonomichef på Danderyds kommun.

– De lämnar några få rekommendationer. Det är en granskning där kommunen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig internkontroll avseende arbetet med barn och unga som riskerar att fara ill. Där har revision begärt att socialnämnden och utbildningsnämnden ska kommentera.

– I övrigt har revison inte begärt några svar, och det är betydelsefullt, säger han.

Efter krisen

2019 chockhöjde M, KD och L skatten efter att kommunen letts rakt in i en ekonomisk kris och med ett beräknat underskott på en kvarts miljard.

Krisen berodde bland annat på att kommunen hade en annorlunda ekonomisk modell där man förlitade sig på exploateringsintäkter, något som Mitt i rapporterat om tidigare.

Enligt Björn Wallgren ser man inte ekonomin som ett riskområde längre.

– Revisorerna har lagt det bakom sig, som i sina rapporter inte har haft något att kommentera. Man ser inte ekonomin som ett riskområde längre eller något att granska, säger han.

Mer om ekonomin

2019 höjdes skatten med 1,40 kronor och besked om besparingar i kommunen på cirka 60 miljoner kronor, till följd av den ekonomiska krisen.

2021 gjordes en årsredovisning för ekonomin 2020. Då hade kommunen rapporterat att man amorterat merparten av underskottet på nära en kvarts miljard. De sista skulderna efter krisen planerades vara lösta under 2021.