Det nystartade klimatforumet vill ha en lokal men nämndordförande Abit Dundar (L) men vet inte om de kan erbjuda det. Foto: Sacharias Källdén/David Lagerlöf

Efter klimataktivisternas krav: "Vi brukar inte erbjuda lokaler"

En ny röst i har börjat höras i den lokala klimatdebatten i stadsdelen: Klimatforum Hägersten/Älvsjö. I flera medborgarförslag har de satt press på politikerna. Nu svarar Abit Dundar (L), ordförande i stadsdelsnämnden, på kraven.

  • Publicerad 15:03, 23 sep 2021

Vi är verkligen positiva till alla förslag som kan bidra till en bättre stadsdel

För ett par veckor sedan skrev Mitt i om ett gäng klimatengagerade Hägerstens- och Liljeholmsbor som vill skapa ett lokalt forum för att jobba mot klimathotet. De har bland annat startat facebookgruppen "Klimatforum Hägersten/Älvsjö" för att samla likasinnade.

De har också genom medborgarförslag satt press på sina lokala politiker och bland annat krävt att stadsdelen fixar en lokal där engagerade invånare kan träffas, diskutera och utbyta erfarenheter. De föreslår även ett medborgarråd med en kontinuerlig dialog mellan politiker och representanter för stadsdelens boende.

Välkomna till stadsdelsmöten

Abit Dundar (L), ordförande i Älvsjö-Hägerstens stadsdelsnämnd, vet dock inte om en sådan lösning är möjlig.

– Det är våra tjänstemän som utreder medborgarförslagen. Men vi brukar generellt inte kunna erbjuda egna lokaler på det sättet. Och vi har redan öppna kanaler och öppna sammanträden i nämnden. Men vi är verkligen positiva till alla förslag som kan bidra till en bättre stadsdel, säger Abit Dundar.

Har en klimathandlingsplan

Sedan 2020 har Stockholms stad ett nytt miljöprogram. Enligt det ska alla förvaltningar och bolag inom staden ha egna miljö- och klimathandlingsplaner med gemensamma mål och delmål att jobba mot. Det gäller även Hägersten-Älvsjös förvaltning.

Exempelvis ska klimatpåverkan från inköp av livsmedel minska med 20 procent och elförbrukningen med 5 procent till 2023. Livsmedel som köps in till förvaltningens förskolor är den största klimatboven hos dem.

– Genom valen av livsmedel kan vi få väldigt stora effekter på miljöområdet utan att det behöver kosta så mycket, säger Sebastian Rigi, utredare och miljösamordnare.

Byter till LED-lampor

För att minska elförbrukningen ska de byta ut alla gamla lampor och vitvaror i lokalerna till mer klimatsmarta varianter.

–  LED-lampor och bättre vitvaror kan absolut få ner energiförbrukningen men då är det investeringskostnader på det.

Pengarna till de insatser som görs kommer från stadsledningskontorets klimatinvesteringsmedel. Årets pott är slut så nu inväntar förvaltningen nästa års pott.

Stockholms stads miljömål

En fossilfri och klimatpositiv stad år 2040.

En fossilfri organisation år 2030.

En klimatanpassad, resurssmart och giftfri stad.

Biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem.

Frisk luft och god ljudmiljö.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre