Efter klagomålen – fler p-platser kan komma

Den varma sommaren har gjort att båtfolk och badgäster vallfärdat ut till Dalarö i sommar. Men att hitta parkering har varit svårt. Nu öppnar Socialdemokraterna för att gå Moderaterna till mötes och anlägga fler parkeringsplatser.

  • Publicerad 11:50, 15 aug 2018

Kommunens test med p-avgifter på sommarparkeringen vid Askfatshamnen fortsatte i år och innefattar nu även Vadvikens parkeringsplatser.

Men trots att dygnsparkeringen sänkts från 70 till 50 kronor i år har klagomålen fortsatt denna sommar.

Enligt kommunen får ungefär 100 bilar plats på den grusade ytan vid Askfatshamnen, och lika många vid Vadviken.

Blir valfråga

Men att döma av klagomålen är det alltför få p-platser.

En del båtägare har fått vända hemåt – trots att vissa av dem betalat säsongsparkeringen på 2 000 kronor.

Enligt kommunen var det dock fler klagomål i fjol.

– Det har varit färre synpunkter på Dalarö i år men fler frågor, och det har till stor del handlat om hur man ska betala, säger Haninges trafikchef Helena Hartzell.

Moderaterna har dock krävt fler p-platser på Dalarö under mandatperioden, och frågan ser ut att bli en valfråga.

– 2015 begärde jag att kommunen skulle tillskapa nya p-platser vid Askfatsvägen, men fick nej, säger Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Hur många nya p-platser skulle det handla om?

– Jag skulle nog kunna tänka mig ett 50-tal om de anläggs in mot berget.

Trots att kommunen i dagsläget inte har några planer på fler p-platser säger Göran Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, att man är beredda att försöka ta fram fler om det behövs.

Det är ju jättebra att Göran Svensson till slut kommit på att det finns för få p-platser

Sven Gustafsson (M)

– Är det så att folk inte får parkeringsplats på Dalarö trots att man betalat säsongsparkering så måste vi ju se om vi kan utöka p-platserna, säger Göran Svensson.

Sven Gustafsson (M) tycker att beskedet kommer för sent.

– Det är ju jättebra att Göran Svensson till slut kommit på att det finns för få p-platser men att det ska ta hela mandatperioden att komma fram till det är lite magstarkt, säger han.

Vinner Moderaterna valet lovar Sven Gustafsson att man kommer att jobba med parkeringsfrågan på Dalarö.

– Framförallt kommer vi att jobba för fler parkeringar.

Färjeläget kan flyttas

Det finns dock andra projekt som kan påverka parkeringsfrågan.

Bland annat utreder Trafikverket just nu var Dalarös replipunkt och färjeläge ska ligga i framtiden.

– Vi har ju tittat på att lägga Dalarös nya färjeläge vid Askfatshamnen eller Vitså brygga i stället, och jag tror det behövs. Det är inte hållbart att den tunga trafiken går genom samhället, säger Sven Gustafsson.