Svea hovrätt gör en annan bedömning än Attunda tingsrätt och friar en av två män som dömdes inom ramen för polisens "Operation Costa". Foto: Most Photos

Efter jättebeslaget av cannabis - 58-åring frias

Efter ett tillslag mot en lagerlokal i Kungsängen i februari 2020 så kunde polisen beslagta 388 kilo cannabis. Två män dömdes till fängelse vid Attunda tingsrätt inom ramen för polisens Operation Costa. Nu friar hovrätten en av dem, en 58-åring man.

  • Publicerad 12:06, 24 jun 2021

En av de två männen, en 58-årig man, dömdes i Attunda tingsrätt till sex år och tio månaders fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. En annan man, en 40-åring, dömdes till fängelse i sju år och tio månader för samma brott.

Smugglade 388 kilo cannabis till Kungsängen – släppt av hovrätten

På torsdagen meddelade hovrätten dom i målet efter att de båda männen överklagat.

Polisens utredningsenhet inom NOA, Nationella operativa avdelningen, arbetade med utredningen som dels innebar att svensk polis infiltrerat ett antal individer för att nästla sig in och komma åt den kriminella organisationen. Detta tog sin början 2017 och arbetet bedrevs under namnet "Operation Costa".

Knarksmugglare döms till fängelse

Till skillnad från Attunda tingsrätt så kommer hovrätten till en annan slutsats när det rör den 58-åriga mannen. Hovrätten anser att utredningen gentemot honom inte är tillräcklig för att kunna dra slutsatsen att han skulle ha deltagit i brottsligheten utan de provokativa åtgärder som polisen använt sig av, därför frikänner man honom.

Smugglade 400 kilo cannabis från Spanien till Kungsängen

Rörande den 40-åriga mannen menar hovrätten att han haft en central roll i hanteringen av narkotikan som beslagtogs i Kungsängen och fastställer tingsrätten dom på 7 år och 10 månaders fängelse. I detta fallet anser inte hovrätten att polisens åtgärder under utredningen har haft någon betydelse för 40-åringens straffansvar.

- Om polisen har provocerat någon att begå ett brott som han annars inte skulle ha begått, följer det av Europadomstolens och Högsta domstolens praxis att han ska frikännas. Hovrätten har däremot inte tagit ställning till om de provokativa åtgärderna varit motiverade som polisiär metod, säger Anne Kuttenkeuler, hovrättsråd och rättens ordförande, i ett pressmeddelande.