Efter Grimstaolyckan – nu spränger de igen

Sprängolyckan i Grimsta i förra veckan orsakades inte av slarv, utan av sprickor i berget som inte gick att förutse, enligt Arbetsmiljöverket. Redan på måndag återupptas sprängningarna, men med extra säkerhetsåtgärder.

  • Publicerad 11:03, 9 nov 2018

Vid sprängolyckan på Grimstagatan den 31 oktober förstördes tre lägenheter, som fick fasaderna krossade av flygande stenar. Den materiella förödelsen blev stor, men dessbättre skadades inga människor.

Arbetsmiljöverkets utredare har varit på plats och undersökt berget, gått igenom riskanalyser, beräkningar av laddningar, sprängjournaler med mera, utan att hitta några felaktigheter.

Svenska bostäder, som ligger bakom byggprojektet, har egna vibrationsmätare på närliggande hus visar samma sak – laddningarna har varit gott och väl inom de stipulerade nivåerna.

– Man har inte laddat för mycket – det är inte det som är felet. Det är berget som är ”konstigt”, oväntat hårt på vissa ställen och med sprickbildningar intill. Det gick inte att förutse, och det går inte att klandra bergsprängaren för det, säger Monica Staaf, projektledare på Svenska bostäder.

Arbetsmiljöverket har gett klartecken för fortsatta sprängningar. De drar igång på måndag, men man vidtar särskilda åtgärder för att förhindra att en ny olycka inträffar.

– Man kommer för säkerhets skull att halvera den mängd berg som ska sprängas bort vid varje salva, och lägger dessutom på extra sprängmattor. Det ska inte kunna hända igen, säger Monica Staaf.

Tre lägenheter fick fasaderna förstörda när sprängningen gick fel. Inga människor skadades. Foto: Daniel Díaz

Minskningen av laddningarnas storlek innebär att man kommer att behöva göra ytterligare 16 sprängningar istället för 8, som man tidigare planerat. Det betyder också att arbetet tar längre tid, cirka två veckor.

Igår, torsdag, hade byggentreprenören öppet hus för boende i området, där man informerade om läget och det fortsatta arbetet.