Linda Jensen, Anna Karlheden, Karin Nadal och Eva Schultz är föräldrar till barn på Juvelens förskola och påverkas av förändringen. Foto: Åsa Sommarström

Efter förändringen – oenighet om fasta tider på förskolorna

Fasta tider har införts i Solnas förskolor för barn till föräldralediga och arbetssökande. Förändringen är tänkt att öka likvärdigheten, men har redan fått negativa konsekvenser för föräldrar och familjer. Nu kommer krav på att beslutet rivs upp.

  • Publicerad 08:43, 17 jan 2020

Inför jullovet fick föräldralediga och arbetssökande med barn på Solnas kommunala förskolor besked om begränsningar när det gäller hämtning och lämning. Från och med den här terminen är det fasta tider som gäller, vilket innebär klockan 09-15 vanliga veckor och klockan 09-12 under lovveckor.

I sociala medier och i mejl till kommunen som Mitt i har läst har föräldrar de senaste veckorna protesterat.

– Ramtiderna är desamma som förut, men tidigare har varje rektor fått ta egna beslut. Det har funnits ett stort önskemål om mer likvärdighet. Det här beslutet innebär att det blir en kvalitetssäkring, har Lena Lundström, skolchef i Solna stad sagt till Solna direkt, som var först med att berätta om förändringen.

”Kunde dela innan”

Föräldrarna som protesterar lyfter bland annat fram att Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna har mer flexibla system. Solnabon Linda Jensen och hennes sambo är några av de som har drabbats av förändringen. De har en femårig dotter som går på Juvelens förskola i Råsunda. Hela familjen påverkas negativt av de fasta tiderna.

– Min sambo har ett schema där han måste vara på jobbet senast klockan nio, vilket gör att jag måste lämna och hämta själv varje dag, trots att vi delar upp allt i hemmet jämställt. Tidigare var vår dotter hemma från förskolan på måndagar och på förskolan fyra dagar i veckan mellan klockan 8.30 och 16. Då hade vi möjlighet att dela upp hämtning och lämning och det fungerade problemfritt för oss i flera år, säger Linda Jensen till Mitt i.

Beslut av rektorerna

Precis som tidigare är det 30 timmars maxtid som gäller för barn till föräldralediga och arbetssökande.
Beslutet om de fasta tiderna har fattats av förskolornas rektorer och ska testas under hela vårterminen. Men redan nu kommer krav från både föräldrar och politiker att beslutet ska rivas upp.

– Vi vill se att man drar tillbaka förändringen och återgår till att överlåta föräldrar och familjer att själva planera när det passar bäst att hämta och lämna sina barn på förskolan, säger Ajla Mehinovic Avdic (S), andre vice ordförande i barn- och förskolenämnden.

Socialdemokraterna i Solna menar att beslutet om de fasta tiderna är en så pass stor förändring att politikerna i nämnden borde ha haft möjlighet att påverka beslutet.

– Vi politiker fick ingen information alls på förhand, utan det togs upp kort på nämndmötet i december av en slump eftersom en av ledamöterna hade fått utskicket om förändringen, säger Ajla Mehinovic Avdic.

Vänsterpartiet håller med:

– Vi anser att det här blir alltför stelbent och vill se ett mer flexibelt upplägg som bättre passar familjerna. Samtidigt är det viktigt att förskolan får resurser och en personaltäthet som gör att sådana här problem inte uppstår. Med Vänsterpartiets budget för förskolan tror jag inte ens vi hade haft den här diskussionen, säger Krister Collin (V), ledamot i nämnden.

Nästa nämndmöte är i mitten av februari och då kommer S formellt att lyfta partiets krav, enligt Ajla Mehinovic Avdic.

De nya reglerna påverkar föräldrar på bland annat Juvelens förskola i Råsunda. Foto: Åsa Sommarström

”Fråntas möjlighet till kontakt”

Linda Jensen, Anna Karlheden, Karin Nadal och Eva Schultz hoppas nu på en återgång till flexibla tider:

– Vi fick reda på förändringen med kort varsel och det är svårt att se att det här är ett genomtänkt beslut. Vi skulle vilja ha en rimlig förklaring till förändringen och vår önskan är att beslutet hävs. Det handlar inte bara om lämning och hämtning, utan den förälder som jobbar fråntas möjligheten att vara delaktig och ha personlig kontakt med barnets förskola.

”Kommer att göra undantag”

Den politiker som har ansvar för förskolan är barn- och förskolenämndens ordförande Anna Lasses (C).

Ser du någon risk att den här förändringen begränsar familjer i Solna i sin vardag?

– Det är klart att förskolans tidsramar alltid påverkar familjernas vardag, så jag förstår att många blivit oroliga. Det är också därför som vi kommer att göra undantag för de som annars inte får vardagen att gå ihop på ett rimligt sätt. En av anledningarna till att ramtiderna kommit till är för att det ska bli en så bra pedagogiskt verksamhet som möjligt och då är det viktigt att alla barn är med och deltar. Det är lätt att glömma bort att förskolan de senaste åren förändrats och i dag ingår i skolsystemet, även om det inte är obligatoriskt att delta, säger Anna Lasses.

– Vi ska absolut diskutera det här ärendet på nästa nämnd, men jag ser inte att det behöver fattas ett formellt beslut i just den här frågan.