David Kolvik, Rosanna Gatti och Sandra Bystedt fanns med bland de protesterande. Foto: Anders Björklund

Efter föräldrastormen: S svänger om förskolorna

På tisdagskvällen skulle Utbildningsnämnden fatta beslut om att stänga flera förskolor i Botkyrka. Men efter en föräldrastorm mot besluten svänger majoriteten och ska låta kommunkontoret utreda stängningarna bättre. – Vi var kanske 50 föräldrar på nämndens möte, säger föräldern David Kolvik.

  • Publicerad 09:27, 13 mar 2019

Under tisdagskvällen skulle utbildningsnämnden fatta beslut om att stänga flera förskolor i Tullinge, Fittja, Alby och Hallunda/Norsborg.

Föräldrastorm

Men dessförinnan hade kommunen suttit i ett nästan två timmar långt möte med arga föräldrar till barn på förskolan Myrstacken i Tullinge som fått nys om vad som var på gång. Även i Fittja hade föräldrar börjat organisera sig.

– Det här har skett på ett odemokratiskt sätt, säger föräldern David Kolvik som var med både på möte på förskolan Myrstacken och på nämndens möte.

David Kolvik utanför Myrstacken i Tullinge. Foto: Anders Björklund

Enligt David Kolvik inledde också nämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) med att berätta att det skulle bli återremiss för Myrstacken eftersom det inte funnits någon dialog med föräldrarna om vad som var på gång.

Vill se en kalkyl

Utanför Myrstacken i Tullinge träffade Mitt i också föräldrarna Rosanna Gatti och Sandra Bystedt.

– Underlaget till beslutet är bristfälligt, sade Sandra Bystedt.

Mötte föräldrarna på Myrstacken gjorde bland andra utbildningsförvaltningens verksamhetschef Christina Carlsson.

– Hon ville heller inte släppa några siffror kring besparingarna, sade föräldern Rosanna Gatti.

Rosanna Gatti, Sandra Bystedt med Hjördis i vagn efter mötet på Myrstacken. Foto: Anders Björklund

Något även David Kolvik var inne på.

– Var finns den ekonomiska kalkylen som visar att det bästa är att stänga den här förskolan och vad man tjänar på det, säger David Kolvik.

Fittjaföräldrar reagerar

Även föräldrar i Fittja är upprörda eftersom de precis om föräldrarna i Tullinge fått reda på vad som varit på gång sent.

”Då är Botkyrka verkligen långt ifrån lagom svenskt? Vet man inget som förälder så kan man inte reagera, eller hur?” skriver en förälder i ett brev till kommunen.

Till skillnad från med föräldrarna i Tullinge blev det dock inget hastigt möte infört på förskolan i Fittja.

Majoritetens svängning

Senare på kvällen efter mötet kom meddelande från majoriteten till Mitt i.

”Större förändringar som påverkar Botkyrkabor ska kommuniceras i god tid och de berörda ska få adekvat information. I detta fall har det inte skett. För att nämnden ska kunna vara lyhörd gentemot vårdnadshavare och medborgare behöver vi få ta del av deras åsikter. Dessutom behöver beslutsunderlaget förtydligas och fördjupas. Av dessa anledningar är det vår mening att återremittera ärendet.”

Moderaterna och Tullingepartiet hade på förhand yrkat på återremiss eller i andra hand avslag i samtliga beslut. Majoriteten återremmitterade till slut besluten kring förskolorna i Tullinge, Fittja och Hallunda/Norsborg.

Beslut i Alby gick igenom

Men i Alby gick beslutet igenom i dialog med oppositionen som lät sig övertygas av argumenten för att beslutet i Albys fall inte skulle få några genomgripande konsekvenser för barn och föräldrar. Här är nämligen redan barnen från förskolorna Måsen och Tranan under samma tak. En ny förskola beräknas stå klar under 2020. Hit ska barnen från förskolan Staren flytta.

Artikeln uppdateras