Agerar. Stadsdelsnämndens ordförande Andréa Hedin (M), bjuder in till stort trygghetsmöte med Stockholmspolitiker, polis och medborgare. Foto: Privat/Clarence Franker

Efter explosionen: Så ska tryggheten öka

Efter sprängningen på Gyllenstiernsgatan har politikerna i stadsdelsnämnden upplevt en oro bland medborgarna. Nu föreslår de flera åtgärder för att öka tryggheten på Östermalm.

  • Publicerad 12:14, 12 feb 2020

Partierna i Östermalms stadsdelsnämnd har ställt sig bakom en gemensam skrivelse där de ger förvaltningen i uppdrag att, i samråd med polisen, utreda hur Östermalm kan bli – och upplevas – som en tryggare plats.

Initiativet är en reaktion på sprängningen på Gyllenstiernsgatan och det grova ungdomsrånet vid Hjorthagens idrottsplats som inträffade i november förra året.

– Jag ser mycket allvarligt på de incidenter som skett den senaste tiden och jag har mött en del oroade medborgare under de gångna månaderna. Det här måste vi agera på politiskt. Jag vill ha nolltolerans mot otrygghet i stadsdelen och jag kommer använda alla verktyg för att åstadkomma det, säger Andréa Hedin (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

Också den senaste medborgarundersökningen visar en svag nedgång av de som upplever stadsdelen som en trygg plats att bo på.

Fler poliser och kameror

I skrivelsen listas flera förslag på åtgärder som förvaltningen får i uppdrag att se över – fler synliga poliser och ordningsvakter i stadsdelen, fler övervakningskameror på otrygga platser, trygghetsvandringar, ökad samverkan mellan boende och polisen för att förebygga inbrott och bättre belysning.

Den 4 mars hålls ett stort möte för Östermalmsborna där man kommer informera om stadsdelens trygghets- och säkerhetsarbete. Till mötet har Andréa Hedin bjudit in Stockholms finansborgarråd, socialborgarråd, trygghetsborgarråd, polismästaren och lokalpolisen. Också alla partier från stadsdelsnämnden kommer närvara.

– Vi kan göra en del från stadsdelsnämnden men vi behöver också stöd centralt av staden och polisen, säger Andréa Hedin.

Öppet trygghetsmöte

Under mötet får Östermalmsborna tillfälle att ställa frågor till politikerna och polisen. De får också tillfälle att ge förslag på hur tryggheten på Östermalm kan öka.

– Det handlar om att alla ska känna sig trygga när man går hem på kvällen eller är ute i det offentliga rummet. Vi får aldrig hamna i en spiral där människor är rädda att gå ut och färre rör sig i det offentliga rummet. Ju fler som rör sig ju tryggare upplevs det.

Mötet kommer hållas på Storgatan 19 i Näringslivets hus klockan 17.30-19.00.