Från 1800-talet. Lillsjönäs gård i närheten av Abrahamsbergs t-banestation låg nyligen ute till försäljning. Budgivningen är vid det här laget avslutad. Foto: Samuel B­argabriel

Efter budstrulet: Förvaltning självkritisk om Lillsjönäs

Buden strömmade in efter att Dennis Wedin (M) sagt att Lillsjönäs gård kunde göras om till bostäder, trots exploateringskontorets motvilja. Nu kommenterar förvaltningen affären.

  • Publicerad 12:05, 23 nov 2021

Förslagen om att omvandla Lillsjönäs gård till bostäder accepterades inte av mäklaren, som hänvisade till såväl detaljplan som tomträttsavtal. "Tråkigt", tyckte bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin och framförde det budskapet till de säljansvariga på exploateringskontoret.

Budknas efter Wedins uttalande om 1800-talsgården

Förvaltningen står fast vid att de motsätter sig bostäder. Enligt presskontakten Anna Näslund beror det bland annat på att huset står på tomträttsmark och att staden har en riktlinje om att inte upplåta sådan mark för bostadsrätter – något de ser en risk för att man vill bygga i det här fallet.

I ett mejl skriver Dennis Wedin att han känner till dessa principer, men att de inte har något att göra med byggande av hyresrätter.

"Rimligast hade ju i stället varit om mäklaren sakligt informerat om möjligheterna med huset – och att köparen själv fått bedöma om man tycker det är värt risken eller inte", skriver han.

Extra publicitet

Mitt i har också sökt Daniel Roos, chef för avdelningen Mark och värdering på exploateringskontoret. Per e-post svarar han att de haft en dialog med Wedins sekreterare om vad de ser att Lillsjönäs kan användas till.

"Vi kunde naturligtvis ha varit tydligare att vi inte avsåg att medverka till att gården byggdes om för bostadsändamål, men vi ser inte att det skulle ha varit negativt att annonsen fick extra publicitet i och med uttalandet."

Ser du någon risk att förtroendet för staden tar skada, när politiker och tjänstemän ger så olika besked?

"Någon risk för skadat förtroende kan jag inte se då mäklaren var informerad om hur vi såg på framtida användning och kunde svara på frågorna."

Bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M). Foto: Stockholms stad