Fem radhus förstördes i branden på Mossvägen - nu kan taken ses över. Foto: Anna Z Ek

Efter branden: Taken kan ses över i Fullersta

Intresset var stort när brandkåren och kommunen ordnade ett informationsmöte för Fullerstaborna, angående storbranden på Mossvägen. – Vi berättade om förutsättningarna att släcka branden. De var inte optimala för oss, säger brandmannen Tony Kullman. Nu ses möjligheten över om en brandingenjör ska inspektera de gamla – återigen branddrabbade – hustaken.

  • Publicerad 11:41, 15 maj 2018

I söndags hölls ett informationsmöte på Källbrinksskolan för de 244 radhusägare som bor på Mossvägen, Dammvägen och Skogsvägen i Fullersta.

Intresset var stort, berättar Tony Kullman, yttre befäl på Södertörns brandförsvar.

Brandkåren berättade om släckningsarbetet i de fem radhus som förstördes i branden på Mossvägen förra måndagen.

– Förutsättningarna att släcka branden var inte optimala för oss. Problemet är att husen är byggda efter dåtidens teknik och regler och det har vi emot oss. Alla radhus på 1970 och 1980-talet har samma problem, säger Tony Kullman.

Dåligt brandskydd ute

Han betonar att radhusen, som är byggda på 1970-talet, skyddar bra mot brand om det börjar brinna inomhus.

Då ska innerväggarna, liksom i andra bostadhus, stå emot att bränder sprider sig under de första 60 minuterna.

Problemet är när det brinner på fasaden utomhus. Då tränger lågorna snabbt upp på vinden, eftersom husen är konstruerade så, och kan lätt spridas vidare till grannfastigheterna.

Det är det som spökar för oss

Tony Kullman

– När husen byggdes gjordes inte brandväggar mellan lägenheterna. På vinden blir det en lagom blandning av värme och syre så att det verkligen kan tända till. Det är det som spökar för oss, säger Tony Kullman.

Brandingenjör kan anlitas

Robert Nordström är ordförande i Mossängsområdets samfällighetsförening. Han berättar att styrelsen nu ser över möjligheten att ta in en brandingenjör som får se över takkonstruktionen, för att se om taken kan brandsäkras.

Styrelsen väntar också på den utredning som brandkåren ska göra av branden.

– Vi ska ta del av utredningen och se om vi kan dra några slutsatser av den, säger han.

Oro efter branden

Robert Nordström bekräftar att flera invånare är oroliga efter förra veckans brand, som var den andra branden på Mossvägen på tio år.

– Det finns de som är oroliga, eftersom händelsen ligger i närtid och drabbade många fastigheter. Men jag tycker att det framgick på mötet att det inte finns något i vår huskonstruktion som medför en ökad brandfara. Om alla har ett fullgott brandskydd och hanterar eld med omdöme har vi förebyggt många bränder, säger Robert Nordström.

Fakta

Funkar din brandvarnare?

Bara var tredje brandvarnare fungerar, enligt Södertörns brandförsvar.

Brandkåren rekommenderar att man, förutom att kontrollera batteriet, byter batteri vid första advent varje år.

Brandvarnarna bör gärna vara sammankopplingsbara och finnas i varje rum där elektronik laddas.

Brandsläckare och brandfilt rekommenderas också.

Källa: Södertörns brandförsvar
Visa merVisa mindre