Åkerby äldreboende ska lägga ner. Foto: Erik Lejdelin

Efter 15 år: Åkerby ålderdomshem lägger ner

I femton år har ålderdomshemmet drivits av personalen – nu väljer de att lägga ner. – Det är mycket tråkigt besked eftersom Åkerby är ett välfungerande och bra äldreboende, säger socialchefen Claes Lagergren.

  • Publicerad 13:34, 15 jun 2018

2003 ville kommunen lägga ner Åkerby ålderdomshem, men personalen ville annorlunda. Då tog de saken i egna händer och startade en ekonomisk förening och började driva verksamheten själva.

Men sedan 2014 har de vetat att avtalet med fastigheten löper ut, och nu har den stunden kommit.

– Vi har drivit det här så pass länge nu att vi kände att det är dags att gå vidare. Det har inte alltid varit så lätt alla gånger att driva ett litet företag. Men det har varit några fantastiska år och det är så klart sorgligt för personalen och för våra äldre, säger verksamhetschefen som föredrar att vara anonym.

Ett uppskattat boende

Äldreboendet har drivits med goda resultat och blivit tilldelade kommunens kvalitetspris två år i rad. Beslutet om att boendet skulle läggas ner kom till kommunens kännedom i januari och det togs emot med viss sorg.

– Det är mycket tråkigt besked eftersom Åkerby är ett välfungerande och bra äldreboende, säger socialchefen Claes Lagergren och fortsätter:

– Men för den som är insatt i förutsättningarna att bedriva äldreboende så kommer beskedet inte som en överraskning. Det är mycket svårt att bedriva verksamhet med så få boende som ska dela på kostnaderna för de gemensamma resurser som är nödvändiga för alla äldreboenden oavsett storlek.

Avtalet med fastigheten löper ut under 2018. Foto: Erik Lejdelin

Det är mycket tråkigt besked eftersom Åkerby är ett välfungerande och bra äldreboende.

Claes Lagergren

Kommer verksamheten lägga ner helt eller tar någon ny över?

– Sedan vi fick besked om nedläggningen har det övervägts olika alternativ, bland annat förs det en dialog med en annan utförare. Vidare utreds frågan och förutsättningarna.

Hur kommer nedläggningen att påverka de äldre som bor på Åkerby äldreboende nu?

– Alla som idag har ett beslut om särskilt boende är garanterade fortsatt heldygnsomsorg. Oavsett utredningens resultat, är Täby kommuns främsta målsättning att eventuella förändringar ska genomföras med minsta möjliga negativa påverkan för de boende.