Ebba Östlin: "Jag kommer följa arbetet med den nya marken." Foto: Åsa Sommarström

Ebba Östlin lovar att hålla ögonen på Södra Porten i Botkyrka

Ett nytt område nedanför Botkyrkabacken tas i anspråk för masshanteringen i Eriksberg. Förorenade massor och illegalt tippat avfall kan dock finnas i det nya området. Till Mitt i säger kommunalrådet Ebba Östlin att hon lovar att hålla koll på arbetet.

  • Publicerad 09:41, 16 okt 2018

I flera år har Skanska i samråd med Botkyrka kommun låtit lägga ut bergmassor på marken i Eriksberg. Nu tas ett nytt område i anspråk. Men vägen ligger inte helt klar. Förorenade massor och illegalt tippat avfall kan finnas i marken i det nya området.

Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) lovar dock att Botkyrka kommun kommer att hålla koll på processen i det nya området.

– Jag vet att bolaget nyligen fått tillgång till marken och kommer göra detaljerade utredningar för att se hur marken ska hanteras direkt när hyresgästen lämnat.

Naturskyddsföreningen varnar också för att rester efter sprängningar med dynamit ska ge kväveläckage till Albysjön och i förlängningen Mälaren varifrån stora delar av Stockholm får sitt dricksvatten.

Om detta säger Ebba Östlin.

– Det finns också en utredning för hur man ska säkra kvävehanteringen.

Bergmassorna som läggs ut kommer mestadels från Förbifart Stockholm. Nu tas ett nytt område nedanför Botkyrkabacken i anspråk. Men det måste först undersökas. Foto: Stefan Källstigen.

Hyresgästen hon syftar på är Husmässan som i sin tur arrenderat ut till Stockholm Paintball och Stenbolaget. Samtliga har nu blivit uppsagda när ny mark tas i anspråk för bergmassor som läggs ut från Förbifart Stockholm. Tillsammans med Skanska äger Botkyrka kommun bolaget Botkyrka Södra Porten AB vars mål är att få till stånd ett nytt område med nya företag och butiker, en ny Hågelbyled och ny trafikplats vid motorvägen. I förlängningen vill Botkyrka kommun bygga samman Hallunda, Alby och Eriksberg.

– Mitt uppdrag är givetvis att ha uppsyn över att bolaget jobbar mot målet och  att man gör det på ett bra sätt. Jag kommer följa arbetet med den nya marken och bolagets arbete nära för att säkerställa detta, säger Ebba Östlin.