Räcker inte till. Tre körfält i vardera riktning är snart för lite mellan Rotebro och Häggvik, menar Trafikverket. Foto: Trafikverket

E4 ska byggas ut – dags att tycka till

Trafikverket ska utöka antalet körfält från tre till fyra i vardera riktningen på E4 mellan trafikplatserna Rotebro och Häggvik. Samråd pågår just nu och Trafikverket vill ha in dina synpunkter senast på torsdag, den 25 mars.

  • Publicerad 16:10, 24 mar 2021

– Det är ett första samråd. Vi har inte ritat på någonting ännu, vi redovisar bara de förutsättningar som finns och hur vi bedömer det hela, säger Trafikverkets projektledare Lars Sandberg.

Bakgrunden är att en kapacitetsbrist har identifierats på den 2,3 kilometer långa vägsträckan, som i dag har tre körfält i respektive riktning. Bristen väntas dessutom bli mer påtaglig i samband med att Förbifart Stockholm öppnas. Därför planeras för en utökning till fyra körfält i vardera riktning.

Stor miljöpåverkan

Trafikverket bedömer själva att utbyggnaden kommer att ha betydande miljöpåverkan, framför allt för de grundvattentakter som finns i området, och Lars Sandberg räknar med att man kommer att göra en miljökonsekvensbeskrivning som lämnas till länsstyrelsen i ett senare skede.

Men först är det alltså samråd, och redan med några dagar kvar hade uppemot 140 personer tagit chansen att tycka till.

– Det är väldigt många synpunkter i ett sådant här skede. De absolut flesta handlar om buller, säger Lars Sandberg.

Höga bullervärden

Redan i dag är bostadsområdena på båda sidor om vägsträckan utsatta för buller som överstiger riktvärdena. Den kraftiga trafikeringen innebär också försämrad luftkvalitet och under år 2019 överskreds miljömålen för kvävedioxid och miljömålet om maxantal höga dygnsmedelvärden av partiklar i nära anslutning till vägsträckan.

De som bor intill E4-sträckan behöver emellertid inte oroa sig för att motorvägen kryper särskilt mycket närmare husen i och med utbyggnaden. Planen är nämligen att den ska breddas med endast 75 centimeter på vardera sida.

– Vi kommer att jobba med att i princip hålla oss inom befintligt vägområde, och inte flytta några bullervallar. Vi vill inte schakta och bredda upp stort. I stället ska vi smalan av mittremsan och bredda bara lite på utsidan, säger Lars Sandberg.

"Berör många"

En av dem som har hört av sig med synpunkter till trafikverket är Hilde Rosell-Rivertz som bor i Norrviken nära E4 och är direkt berörd.

– Ingen visste om det här, och det berör många – hela Viby och Norrviken. Jag vill att de jobbar med ordentliga bullerskydd sedan när jag ska titta ut på åtta körfält i stället för sex som i dag, säger hon.

Hilde Rosell-Rivertz har bott i Norrviken i 20 år, och hennes svärfar växte upp i huset.

– Då fanns inte E4. Nu låter det så här. Hörs det nu när jag öppnar fönstret?

Jodå, ett mycket tydligt susande brus får Hildes röst att delvis drunkna.

Pengar saknas just nu

Efter samrådet ska Trafikverket redovisa hur man tänker sig att genomföra projektet, med åtgärder för bland annat reducering av buller och för att skydda vattentäkterna från att förorenas.

– Vi har påbörjat vägplanen i ett tidigt skede. Det finns egentligen inte pengar till detta i den nuvarande nationella investeringsplanen, men vi ser det som ett viktigt projekt inför att förbifarten öppnas, säger Lars Sandberg.

Nästa nationella investeringsplan väntas antas 2022, och då tar regeringen beslut om pengar till utbyggnaden av E4 mellan Rotebro och Häggvik ska komma med eller inte.

Mittremsan ska smalnas av

Vad: Den 2,3 kilometer långa sträckan av E4 mellan Rotebro och Häggvik ska byggas ut, från sex körfält till åtta.

När: Nu är det bara ett första samråd. Tanken är att utbyggnaden ska vara klar när Förbifart Stockholm öppnar. Det ska ske 2030, men en sträcka mellan Hjulsta och Häggvik kan komma att öppnas i förtid.

Hur: Utbyggnaden planeras att ske främst genom att mittremsan smalnas av, vägen ska bara bli 75 centimeter bredare på vardera sida.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Advokat varnas – ska betala straffavgifter

Nyheter Blev anmäld till Advokatsamfundet En advokat i Sollentuna blev anmäld till Advokatsamfundet av en annan jurist och en klient. Nu måste hen betala straffavgifter på sammanlagt 10 000 kronor för att inte ha yttrat sig i tid om...torsdag 13/5 9:15

Nej till V-förslag om drönare

Nyheter Motionen avskrivs från vidare handläggning Kommunledningskontoret gjorde tummen ner till motion om att använda drönare i Sollentuna kommuns verksamhet.onsdag 12/5 12:48