Kungens kurva. I skogsdungen bakom Jula och Plantagen planeras 3 500 nya bostäder i en stadsbebyggelse som är fyra gånger tätare än Gamla stan. Foto: Claudio Britos

E-handeln stöper om Kungens kurva

Kungens kurva byggdes i bilens guldålder och är med stora handelslador urtypen av ett modernt handelsområde. Men nu är något på gång. Bostäder, cyklister och fotgängare ska in – samtidigt som e-handeln hotar i horisonten. Det här är första delen av artikelserien "Nya handelsmönster – ny stad".

  • Publicerad 19:20, 23 okt 2019

I början av 2018 avslöjade Ikea att det inte blir någon utbyggnad av det klassiska varuhuset i Kungens kurva som planerat. Med en e-handel på stark frammarsch valde man att skrota planerna och rikta om sitt fokus.

– Det handlar om att vi vässar oss inom andra områden som vi märker att kunderna uppskattar. Vi tar hänsyn till förändrade konsumtionsmönster, sade Anna Pilkrona Godden, kommunikationsansvarig för expansion på Ikea Sverige, till HuddingeDirekt då.

Istället valde Ikea att endast bygga ut shoppingcentret på andra sidan vägen.

Kungens kurva har under lång tid varit Sveriges största handelsområde. Men i år går Gekås Ullared om, vilket Handelns utredningsinstitut, HUI:s, årliga sammanställning av shoppingcenter och handelsområden visar.

Så som butiker ser ut i dag kommer de inte se ut om 20 år. Kungens kurva innehåller mycket skrymmande varor som konsumenterna skulle kunna välja att köpa på nätet och i stället få hemlevererat.

Utvecklingen för de vanliga handelsområdena har varit mer blygsam.

– Det har gått väldigt bra för områden som Gekås som har turismhandel, det är samma sak med gränshandeln vid norska gränsen. Trots en ganska stor tillväxt i hela ekonomin har de vanliga områdena inte utvecklats lika starkt, säger Monica Bruvik, senior konsult på HUI.

En bidragande faktor är e-handeln, säger hon.

– Handeln står inför ett otroligt stort skifte. E-handeln har funnits länge men det är först de senaste fem åren som den vuxit till sig och kommit upp i substantiella volymer. Det gör att spelreglerna ändras. Så som butiker ser ut i dag kommer de inte se ut om 20 år. Kungens kurva innehåller mycket skrymmande varor som konsumenterna skulle kunna välja att köpa på nätet och i stället få hemlevererat. Men butikerna skulle kunna styra mot click and collect, alltså att man beställer på nätet och åker dit och hämtar.

Intäkter minskar till 2040

Enligt en nyligen publicerad rapport om e-handelns påverkan på Huddinge kommer intäkterna för stora handelsområden som Kungens kurva minska med 30 procent fram till 2040 i ett scenario där e-handeln fortsätter öka kraftigt. Detta trots att befolkningen väntas öka.

E-handelns effekter känns också ett par kilometer bort, bland villorna och radhusen i Segeltorp. Där har Tempo-butiken flaggat för att man inte längre vill vara postombud. Trycket från allt fler paket och otrevliga kunder gjort situationen ohållbar.

Även Ica Kvarnbergsplan och Ica Stuvsta har valt att sluta som postombud.

30-våningshus. KF och Balder har gått samman för att utveckla en ny tät och hög stadsdel i Kungens kurva. Planen är skyskrapor uppemot 30 våningar höga. Det här är en tidig visionsbild. Foto: illustration: ÅWL Arkitekter

Kungens kurva växte fram i takt med bilismens starka framväxt i Sverige under 60-talet. Den vidsträckta asfalterade parkeringsöknen har varit områdets kärna. Men nu går det i motsatt riktning.

Kungens kurva ska bli en tät stadskärna med 3 500 bostäder. Och de som flyttar in ska inte behöva bil.

– Vi vill bygga ett område i första hand för gångtrafikanter, med fokus på cykel-, gång och kollektivtrafik. Där är satsningen på Spårväg syd en av de viktigaste kuggarna, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för klimatfrågor.

Anna Dahlman, som har tagit bilen till Kungens kurva från hemmet på Värmdö, kan inte tänka sig att bo i det framtida bostadsområdet.

– Nej, det känns inte mysigt och trevligt här. Det är så mycket biltrafik och den går ju inte att trolla bort, säger hon.

Bilen är det dominerande färdmedlet till handelsområdena och kommer sannolikt att vara det en bra tid framöver.

Under hösten har arbetet med en ny huvudgata börjat med det grönskeklingande namnet Ingvar Kamprads allé. Längs med gatan ska en gång- och cykelväg anläggas och träd planteras. Gatan ska i framtiden sluta vid foten av höghusen i bostadskvarteren och där ska ett nytt torg anläggas.

Det är en del av arbetet med att göra Kungens kurva mer tillgängligt för icke-bilister. Men samtidigt är målkonflikten som Anna Dahlman sätter fingret på uppenbar.

Bilen dominerar

Samtidigt som ett nytt Kungens kurva för fotgängare och cyklister skissas upp värnar politiker och företagare om alla arbetstillfällen och konsumtion som området pumpar in i regionen. Bilen kommer inte försvinna i en handvändning.

– Bilen är det dominerande färdmedlet till handelsområdena och kommer sannolikt att vara det en bra tid framöver. Samtidigt är det uppenbart att det blir allt viktigare med kollektivtrafik och att trenden är att bygga stad runt handelsområdena, säger Monica Bruvik.

– Kungens kurva är den största försäljningsmaskinen i hela Storstockholm. Därför har de hyggliga förutsättningar inför framtiden då de är marknadsdominerande. Strukturen som ett handelsområde kommer finnas kvar, men innehållet och vilka butiker som finns där kommer att förändras med tiden.

Populärt. Sju av tio svenskar handlade någonting på nätet under andra kvartalet 2019, visar den senaste e-barometern. Foto: Mostphotos

Showrooms och hubbar ersätter klassiska butiker

De stora handelsladorna är på utgång. I  framtiden kommer i stället e-handelshubbar och showrooms ta plats, spår Pia Forsberg, näringslivschef i  Huddinge.

När e-handeln växer uppstår nya problem som kräver lösningar. I Huddinge där flera matvarubutiker slutat som postombud när deras lager svämmar över av den ständigt ökande mängden paket.

I en rapport av Sweco om e-handelns framtid i Huddinge pekas en möjlig lösning ut: Hubbar för e-handel.

Rapportförfattarna föreslår tre hubbar, en i östra Huddinge, en i centrala och en i västra. Tanken är att alla transportföretag ska köra sina varor till hubbarna.

Därifrån kan transporten av varor till samma område samköras. Det skulle också innebära att budbilarna kan fyllas och användas mer effektivt.

– Det är något vi håller på att titta på och för en dialog med leverantörerna, som Postnord, DHL och Schenker. Vi behöver se till att det finns mark avsatt när vi planerar nya områden, säger Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge.

”Kommer att fortsätta”

– Vi tror att handelsområdena kommer fortsätta bedriva handel, men de kommer se annorlunda ut. Det är lågprishandel och exklusiv handel som går bra i dag. Mellanskiktet har det lite tuffare och sådant finns det mycket av i Kungens kurva och Länna, till exempel stora butiker med sportkläder och elektronik. Man tror att det kommer röra sig mer mot showrooms och då behöver man inte de enormt stora butikerna längre. Samtidigt kommer man behöva komplettera handeln med upplevelser, mer mat och dryck och mer tjänster. Kanske på sikt bibliotek och kommunal verksamhet som idrottsanläggningar.

Det låter som att handelsområdena kommer gå från handelslador till stad?

– Ja det tror jag, på sikt.

Några kilometer söderut på E4:an planeras ett nytt område mellan Botkyrka kyrka och handelsområdet Eriksberg. I ett tidigt skede pratade man om en handelsplats, nu börjar det mer likna en stad.

– Det finns i dag inga planer att Södra porten ska bli ett handelsområde. Idag handlar planerna för området om att skapa en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny bebyggelse, fler företag och en ny Hågelbyled, säger Martin Bucht, VD för utvecklingsbolaget Botkyrka Södra Porten.

Det låter mer som stadsbebyggelse?

– Det här är ett väldigt stort område med olika förutsättningar, men kommunen vill se om det går att knyta ihop Hallunda och Alby med någon typ av stadsbebyggelse.

Några mer detaljer om projektet kan Martin Bucht inte gå in på. Men han säger att förändrade handelsmönster påverkar hur planerna för området utvecklas.

– Jag är ingen expert, men som jag förstår det går det knackigt för stora handelsplatser, säger han.

Foto: Claudio Britos