När Ekesiöö flyttat från Ulvsunda industriområde ska de bli plats för 300 bostäder. Foto: Mikael Andersson

Dyrt när 300 bostäder byggs på förorenad mark

300 bostäder kan byggas i Ulvsunda industriområde när byggvaruhuset Ekesiöö lämnar platsen. Notan för att omvandla den förorenade marken kommer bli saftig.

  • Publicerad 12:20, 27 nov 2017

Är det nån som kan göra det så är det väl staden

Ulvsunda industriområde ska gå från gråa industribyggnader till ett helt nytt bostadsområde längs med Bällstaåns vatten.

Bland annat ska Ekesiöö byggvaruhus, som ligger vid Kvarnbacksvägen i Ulvsunda, flytta till nya lokaler nästa år för att ge plats åt bostäder.

När Ekesiöö väl har flyttat kan det byggas runt 300 bostäder på platsen. I början av december ska politikerna i exploateringsnämnden besluta om att ge markanvisning till två byggherrar.

Svår plats

Men någon byggstart blir inte direkt av imorgon dag – staden bedömer att projektet troligen kommer möta i princip de flesta utmaningar som kan uppstå när man exploaterar i Stockholm. Den tunga industrin har gjort både marken och Bällstaviken förorenad.

– Vi vet att det är skitigt, men inte till vilken grad. Så det kommer bli en resa, säger Karl-Johan Dufmats, handläggare på exploateringskontoret.

Samtidigt är området bullerutsatt och har stor brist på grönområden. Att möta alla de utmaningar som kan uppstå kommer kosta en rejäl slant för staden. De 300 bostäderna som nu föreslås på tomten kommer därför bli bostadsrätter – eftersom staden är beroende av intäkterna från markförsäljningen.

Betyder det att hela industriområdet kommer bestå av bara bostadsrätter till sist?

– Det vågar jag inte uttala mig om. Jag vet bara om det här projektet – och knappt det eftersom vi famlar lite i mörker, säger Karl-Johan Dufmats.

Innan något spadtag kan tas krävs därför en hel del utredningar och undersökningar. Just nu är byggstarten därför satt till 2022.

Men trots svårigheterna är staden optimistisk till att man ska lyckas omvandla de tunga industrierna till ett bostadsområde.

– Är det nån som kan göra det så är det väl staden. Det är vi som i tidernas begynnelse upplåtit området för industri och gör vi en förändring av markanvändningen får vi städa efter oss också, säger Karl-Johan Dufmats.

LISTAN: Här är Brommas stora byggprojekt

Tusen lägenheter kan byggas i södra Mariehäll

400 nya lyor när det byggs flera höghus vid Bällstaviken