Bortsett från vattnet och kloret är den gamla simhallen i bra skick. "Det är miljömässigt och ekonomiskt smartare att behålla den och använda den till idrottsverksamhet", säger Bengt Lidh i Järfälla Simsällskap. Foto: Åsa Sommarström

Dyrt att riva simhallen

Det kostar minst 70 miljoner att riva den gamla simhallen. I stället överväger kommunen en ombyggnad till lokaler för föreningslivet. – Jättebra, säger Bengt Lidh i Järfälla Simsällskap.

  • Publicerad 11:56, 25 jun 2016

Järfällas nya simhall ska stå klar våren 2018. Då ska den nuvarande simhallen enligt kommunens avtal med byggherren Tagehus rivas för att ge plats för parkeringsplatser.

Kristdemokraternas gruppledare Lennart Nilsson vill stoppa rivningen.

– Jag har fått uppgifter på att rivningskostnaden uppgår till minst 70 miljoner kronor. Detta för att bygga några få parkeringsplatser. Det verkar fullständigt vansinnigt, säger han.

Lennart Nilssons förslag är i stället att behålla byggnaden som visserligen tjänat ut som simhall, men i övrigt är i gott skick.

– Jag tycker att man borde bygga om simhallen och använda den till föreningslivet. Det finns ingen riktig konsertlokal i Järfälla i dag, säger han.

Kommunens bygg- och miljödirektör Mikael Rångeby bekräftar att totalsumman för att riva den gamla simhallen och bygga parkeringsplatser på platsen kan landa på någonstans runt 70 miljoner kronor.

Det som gör att notan drar iväg är att marken sannolikt är förorenad och måste saneras. På 60- och 70-talet användes aska från sopförbränningsanläggningen i Lövsta som fyllnadsmaterial på några platser i Järfälla. Däribland på gymnasietomten där den gamla simhallen ligger.

– När vi förberedde för den nya simhallen ingick det i arbetet att ta bort det materialet. Därför finns det skäl att tro att det finns i anslutning till den gamla simhallen också, säger Mikael Rångeby.

Det rör sig om arsenik, bly, zink, alifater, koppar och nickel, ämnen som är farliga för människor.

Enligt kommunens fastighetschef Roland Eriksson förs en diskussion med Tagehus om att eventuellt behålla och bygga om den gamla simhallen.

– Jättebra! Att behålla den gamla simhallen skulle lösa jättemånga trängselbekymmer inte bara för oss utan för en rad andra idrottsföreningar, säger Järfälla simsällskaps ordförande Bengt Lidh.

Olle Stadig, vd i Tagebad AG är öppen för att riva upp avtalet.

– Vi har en bra dialog med kommunen och är beredda att diskutera vad som helst så att det blir en bra lösning, säger han.