"Bilisterna saktar ner." Farthindret, eller falluckorna, utanför Sörgårdsskolan i Kälvesta. Till höger, rektorn Tobias Hansson. Foto: Läsarbild och Christina Rudhe

Dynamiska farthindren har minskat fortkörningen

De nya dynamiska farthindren utanför två skolor i Kälvesta och Vårberg har gjort att fler håller hastigheten, menar trafikkontoret. Men det finns de som vill se mer åtgärder.

  • Publicerad 12:20, 8 apr 2021

Vad som händer efter farthindren kan vi inte säga något om

De så kallade farthindren, i form av plåtluckor som öppnas i marken, byggdes i fjol utanför Sörgårdsskolan i Kälvesta och längs Vårholmsbackarna i Vårberg.

En mätning från 31 mars visar nu att runt 80 procent håller hastigheten på cirka 30 kilometer i timmen på platserna.

Snart får Kälvesta nya farthinder

– Vi ser redan nu att hastigheterna sänkts betydligt. Den andel förare som tidigare körde mycket fortare än hastighetsgränsen, mellan 47,5 till 56 km/h i timmen, ligger numera i spannet mellan 31 till 35 km/h, säger Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret.

Sensorer mäter hastigheten

Kör bilisten för fort fälls helt enkelt luckan ner i marken och man slår i kanten rätt duktigt med däcken. Intill vägen sitter sensorer som mäter fordonens hastighet.

Omdebatterat. Det dynamiska farthindret på Sörgårdsvägen i Kälvesta. Foto: Läsarbild

Många firmabilar, budbilar och mindre fina bilar dammar bara över

Här ska Kälvesta få falluckor – mot fortkörare

Vid Sörgårdsskolan har man tydligt sett hur bilisterna saktar ner just innan farthindret, enligt rektorn Tobias Hansson.

– Det är en avsevärd skillnad. Men vad som händer efter farthindren kan vi inte säga något om.

Har trafikmiljön förbättrats?

– Svårt att säga. Det beror ju på vad som sker efter farthindret, säger Tobias Hansson.

"Behövs fler åtgärder"

Det finns de runt skolan som kräver fler åtgärder. Leif, som bor intill korsningen Tenorgränd/Björnidegränd, hävdar att många kör lika fort som förut.

– Snitthastigheten har sänkts, men många kör bara över falluckan. Eller så tvärnitar man precis framför, rullar över och gasar på igen. På det stora hela har det inte blivit mycket säkrare, tycker jag. Många firmabilar, budbilar och mindre fina bilar dammar bara över luckorna i 50-60 km/h, säger Leif.

DEBATT: Farthinder och hastighetssänkningar behövs

Enligt trafikkontoret ska farthindren inte förstöra fordonen, utan endast ge en signal om att hastigheten är för hög. Leif anser att staden borde komplettera med ett vanligt fartgupp i höjd med falluckorna.

– Det tror jag skulle bli bättre och säkrare.

Kan bli permanenta

Farthindren testas som längst till och med sista december 2022. Sedan ska staden besluta om huruvida man ska göra dem permanenta eller inte, och om de ska byggas på fler platser.

– Vi kommer titta på mätningarna, hur hindren fungerat och även utvärdera hur driften och underhållet fungerat, säger Erik Söderberg.

Helldén: Fall-luckor ska stoppa fartsyndare på 30-vägar

Blåljuschefens varning: "Fartguppen sinkar ambulanserna"

Det dynamiska farthindret på Sörgårdsvägen i Kälvesta. Foto: Läsarbild

Det dynamiska farthindret på Sörgårdsvägen i Kälvesta. Foto: Läsarbild

Så många håller hastigheten på de två platserna per 31/3 - 2021

Sörgårdsvägen österut, Kälvesta

Maxhastighet 32 km/h. Av 1 455 fordon höll 82,5 % hastigheten.

Sörgårdsvägen västerut, Kälvesta

Maxhastighet 32km/h. Av 1 661 fordon höll 79,8 % hastigheten.

Vårholmsbackarna norrut, Vårberg

Maxhastighet 32km/h. Av 2 224 fordon höll 88,4 % hastigheten.

Vårholmsbackarna söderut, Vårberg
Maxhastighet 32km/h. Av 1 640 fordon höll 75 % hastigheten.

Källa: Trafikkontoret/Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Det dynamiska farthindret på Sörgårdsvägen i Kälvesta. Foto: Trafikkontoret/Stockholms stad

Det dynamiska farthindret på Sörgårdsvägen i Kälvesta. Foto: Trafikkontoret/Stockholms stad

Om satsningen

De dynamiska farthindren är en del av en större trafiksäkerhetssatsning staden genomför.

De har tidigare byggts i ett 40-tal svenska städer, däribland Linköping, Uppsala, Västerås och Helsingborg, men dessa är de första i Stockholm.

Totalbudgeten för testprojektet med dynamiska farthinder i Kälvesta och Vårberg ligger på cirka sex miljoner kronor och pengarna får användas över fem år.

I budgeten ingår teknisk utrustning, installation, drift, fjärrövervakning, mjukvarulicens, tillgång till hastighetsdatan samt utvärdering av systemet.

Utryckningsfordon kan kopplas in på systemet så att falluckorna inte fälls ner vid blåljusutryckning.

Källa: Trafikkontoret/Stockholms stad

Visa merVisa mindre