Mannen från Boo var missnöjd med sophämtningen Foto: Mostphotos

Dumpade sopor i stadshusets reception

Mannen från Boo var missnöjd med sophämtningen. Som bevis dumpade han soppåsar med hushållsavfall på receptionsdisken i Nacka stadshus. I ett yttrande medger kommunen att fel begåtts – inte när det gäller sophämtningen, utan hur den missnöjde mannens anmälan hanterades.

  • Publicerad 12:58, 5 sep 2018

Mannen som är hemmahörande i Boo besökte Nacka stadshus förra sommaren.

Mannen var missnöjd med sophämtningen vid hans fastighet som han ansåg inte fungerade.

Fick mottagningsbevis

Han fick ett mottagningsbevis på sin anmälan och dumpade soppåsar med hushållsavfall på receptionsdisken. Trots tillsägelse att han inte kunde lämna avfall på disken på grund av lukt och nedskräpning och att disken behövdes för samtal med andra besökare, lyssnade mannen inte.

Ordningsvakt tillkallades och biträdande enhetschef kontaktades. Tillsammans försökte de båda att utanför stadshusets entré övertala mannen att ta med sig avfallet. En handläggare av ärendet kontaktades som meddelade att hon skulle komma och prata med mannen.

Mannen lämnade dock stadshuset utan att ta med sig soppåsarna.

JO utreder

Nu utreder JO om Nacka kommun handlagt mannens anmälan om sophämtningen på rätt sätt. Istället för att lämna anmälan, som var adresserad till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, till nämnden, överlämnades anmälan till en handläggare på Nacka vatten och avfall AB.

Kommunen medger i ett yttrande att det ”uppstått en brist i kommunens hantering av den inkomna handlingen”. Kommunen har med anledning av händelsen uppdaterat och förtydligat sina rutiner av inkomna handlingar i receptionen.

Soppåsarna fick tas bort av kommunens personal.

JO meddelar sitt beslut i ärendet senare.

Händelsen inträffade i juli 2017.