Dumpad toppliberal anlitas av C

Anna Steele (C) fråntogs sitt politiska uppdrag i Liberalerna. Då lämnade hon och gick med i Centerpartiet. – Jag känner att jag kanske borde ha varit centerpartist redan från början, säger hon.

  • Publicerad 09:00, 6 jun 2018

Vid årskiftet tvingades Anna Steele, då politiskt aktiv i Liberalerna i Tyresö, lämna sitt uppdrag som ordförande för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Bakgrunden var att hon uppfattats som hotfull i en mejlkonversation med en medborgare – dåligt omdöme, menade Liberalernas fullmäktigegrupp och fråntog henne sitt uppdrag.

Anna Steele valde då att lämna Liberalerna, där hon innehaft plats två på partiets personlista, för att i stället gå med i Centerpartiet, där hon nu innehar plats sex och sitter som politisk sekreterare.

– Det var ett dåligt beteende från vissa personer i Liberalerna som gjorde att jag inte kunde vara kvar. Och jag vill vara med i ett parti som är äkta liberalt. Sedan när jag blev medlem i Centerpartiet blev jag tillfrågad om att bli politisk sekreterare, vilket är jättekul.

Enligt Anna Steele förlorade hon sitt uppdrag i Liberalerna av andra anledningar än mejlkonversationen.

– Jag blev utfryst för att jag var obekväm för dem. Jag kan väl säga nu att jag aldrig upplevt något liknande.

Efter uteslutningen fick hon anbud från andra partier, men valet på Centerpartiet var enkelt.

– Jag fick inbjudan från både KD och M, men mitt hjärta är helt och hållet socialliberalt så därför blev det Centerpartiet.

Hur påverkar partibytet din ideologiska utgångspunkt?

– Man kan inte få varje fråga tillgodosedd, men det finns inget med Centerpartiet som sticker mig i ögonen, tvärtom. Jag känner att jag kanske borde ha varit centerpartist redan från början.

Du fråntogs ditt uppdrag för Liberalerna. Tror du att det kan påverka förtroendet för dig hos Centerpartiets väljare?

– Det kan jag mycket väl tänka mig. Möjligtvis för att de inte vet allt om varför jag fick gå.

”Bra samarbetsklimat”

Kommunalråd Mats Lindblom (L) delar inte Anna Steeles bild av att hon blev utfryst i Liberalerna.

– Det stämmer inte, det är inte alls så vi jobbar. Vi har ett väldigt bra samarbetsklimat och en god stämning, säger Mats Lindblom.

 Vad tycker du om att hon nu tillhör Centerpartiet?

– Det är roligt för hennes skull, att hon hittat en partihemvist som passar henne. Centern är ett parti som vi är vana vid att samarbeta med. Hon kan säkert framföra bra saker till det partiet.

Har fullt förtroende

Centerpartiets gruppledare i Tyresö, Ulrica Riis-Pedersen, berättar att partiet har fullt förtroende för Anna Steele.

 Hon är kompetent och har lång erfarenhet av att både verka inom politik och att bo i vår kommun. Samt att hon vet hur vår kommun fungerar, säger Ulrica Riis-Pedersen.

Tror du att era medlemmar och väljare har förtroende för Anna?

– Ja, det tror jag, vi har det. Vår egen medlemsomröstning inför Kommunfullmäktigelistan visade också på det. Och vi är alla väljare.

Hur ser du på det som föranledde att Anna Steele fråntogs sitt uppdrag för Liberalerna?

– Vad som föranledde det, vet bara de som var inblandade och det är inget jag kommer att spekulera i eller förlänga några utspel.