Dubbelt så mycket PCB i Oxundasjön

De senaste undersökningarna visar att det finns dubbelt så mycket PCB i Oxundasjön mot vad man tidigare trott. Dessutom har markföroreningen påverkat luften i Väsby.

  • Publicerad 16:20, 11 sep 2017

Mitt i har tidigare rapporterat om att PCB-föroreningen i Upplands Väsby är den största fyndigheten av kemikalien i hela Sverige. Nu visar de senaste mätningarna att det finns dubbelt så mycket PCB i Oxundasjön än vad man tidigare har trott.

I sedimentet i sjön finns uppskattningsvis fem ton PCB och inte tre ton som tidigare undersökningar visat på.

– Det är den största förekomst av PCB i Sverige som man hittills har hittat, säger Ronja Krische som är ansvarig för utredning om PCB-föroreningen.

Luften har förorenats

Nya undersökningar visar även att PCB-föroreningen påverkat luften i messingenområdet. Under våren 2017 har kommunen tagit två luftprover. Det första visar på förhöjda halter av PCB men värdena ligger under gränsvärdena för vad som anses var hälsofarligt. Resultat för det andra provet kommer under hösten.

– Det är både vid Oxunasjön och i Messingenområdet.

Utredningarna tyder på att tillförseln av PCB till Oxundasjön genom Väsby ån har pågått sen 60-talet. Källan har lokaliserat i det gamla industriområdet där Messingen står idag.

– Den största källan är i det området där PEAB bygger ett nytt kvarter vid Messingen, i den norra delen.

Under hösten 2016 sanerades fem ton PCB i marken. Jordmassorna transporterades bort för destruktion av byggföretaget PEAB.

Ska utreda vem som bär ansvar

Kommunen arbetar nu med en historisk utredning kring de industrier som var verksamma i området under 1960-talet för utreda om något företag kan hållas ansvarigt för föroreningarna.

Sen 2014 avråder kommunen från konsumtion av fisk från Oxundasjön på grund av förhöjda halter även i fiskar som lever i vattnet. Men någon sanering av Oxundasjön har ännu inte påbörjats.

– Vi måste först måste se vem som skulle vara ansvarig för en framtida sanering, kommunen eller ett företag. Ägarförhållande kan ha ändrats och vi måste se om vi har bevis som håller för en prövning enligt miljöbalken, det räcker inte med att vi tror att ett företag är ansvarigt.

Ansvarsutredningen ska färdigställas underhösten och skickas till kommunens jurister innan december. Vid årskiftet ska juristerna kommentera utredning och i början av 2018 räknar miljönämnden med att ta ett beslut om utredningen.

Långsiktig hälsorisk

Uppskattningsvis kan en sanering kosta några hundra miljoner kronor. Exempel på alternativ är att antingen muddra sjön genom att gräva upp sedimenten eller att istället täcka över sjöbotten med ett isolerande lager.

PCB kan lagras i fettvävnader och är cancerogent. Därför bör man undvika att äta fisk från Oxundasjön. Exakt hur det kan påverka folkhälsa är inte klart.

– Det är klart att det kan ha en påverkan. Men det är något som sker långsiktigt, säger Ronja Krische.