Överdödligheten i länet är kopplad till covid-19. Foto: Mostphotos

Dubbelt så många har dött i Haninge senaste tiden

De gångna fem veckorna har fler stockholmare dött än någonsin tidigare. I Haninge har 159 personer dött – det är mer än dubbelt så många som under samma period de senaste två åren. ¨ Men nu har kurvan vänt ner.

  • Publicerad 11:53, 8 maj 2020

Dödsfall rapporteras snabbare än dödsorsaker. Därför har Statistiska centralbyrån börjat redovisa preliminär veckostatistik över antalet dödsfall i Sverige för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet.

Genom att jämföra med tidigare år kan man få fram det statistikerna kallar överdödlighet, hur många fler som dött än vanligt.

Svarta veckan

Vecka 15 avled rekordmånga stockholmare: 752 personer. Det är mer än dubbelt så många som brukar dö den veckan, jämfört med ett genomsnitt för de senaste fem åren. Det är också den högsta siffran SCB hittar när de tittar bakåt så långt de har jämförbar statistik, som sträcker sig tillbaka till 1968.

Veckorna 11 till 17 dog 1 552 fler stockholmare än genomsnittet.

– Den främsta anledningen är covid-19. Det finns ingen annan bra förklaring till den här otroligt kraftiga ökningen av antalet dödsfall, säger Tomas Johansson på Statistiska centralbyrån (SCB).

I Haninge har 159 personer dött under perioden. Genomsnittet för samma period de senaste två åren är 78. Det är alltså mer än dubbelt så många som dött under perioden i år och det innebär en överdödlighet på 104 procent.

Ökningen är betydligt större än antalet bekräftade dödsfall relaterade till covid-19, som i Haninge var 45 fram till den 26 april.

Dödsfall i Stockholms län

Loading…

Dödsfall oavsett orsak i Stockholms län, vecka för vecka, 2020 jämfört med ett genomsnitt för de fem åren innan. Siffrorna för v.17 2020 är preliminära. Källa: SCB

Det kan finnas andra bidragande orsaker, men han tror att det är på marginalen.

– Man kan tänka sig att det kan finnas undanträngningseffekter också. Till exempel att människor som annars skulle sökt vård för sina symptom dör i till exempel hjärtinfarkt. Men det är nog få fall, säger han.

Fler än de kända fallen

Stockholms län har alltså haft en överdödlighet på 1 552 dödsfall under de här veckorna. Under samma period har det rapporterats in 1 235 dödsfall relaterade till covid-19, alltså 317 färre än överdödligheten eller 25 procent färre.

Det tyder på en underrapportering av antalet dödsfall, men inte så stor som vissa befarat.

Enligt SCB och Region Stockholm har det delvis sin förklaring i en viss eftersläpning av rapporteringen.

– Myndigheterna har en vecka på sig att rapportera in dödsfall till folkbokföringen medan dödsorsaker ska rapporteras till Socialstyrelsen inom tre veckor, säger Tomas Johansson.

Låg underrapportering

Det kan också finnas människor som dör i covid-19 utan att det uppdagas.

Sverige verkar ha mindre underrapportering än många andra länder, visar en jämförelse av New York Times. Enligt tidningens beräkningar är de kända coviddödsfallen omkring 25 procent färre än Sveriges totala överdödlighet, vilket stämmer med SCB siffror för Stockholm. Det ska jämföras med 94 procent i Holland och 1412 procent i Ecuador.