Nu kan alla smittade behandlas. Foto: Mostphotos

Dubbelt så många botade från hepatit C – tack vare ny behandling

Fler än dubbelt så många hepatit C-smittade botades under 2018 i jämförelse med åren innan. Orsaken är effektivare behandlingsmetod i tablettform.

  • Publicerad 10:18, 5 aug 2019

Karolinska universitetssjukhuset uppskattar att mellan 5 000 och 8 000 personer i Stockholmsområdet är smittade av hepatit C och drygt 5 000 stockholmare tros bära smittan utan att veta om det.

Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus och utan behandling kan inflammation i värsta fall leda till levercancer – en cancerform där de som diagnosticerats oftast dör inom ett år.

– Jag vet många som inte vågar äta middag med sina barn för att de är rädda för att smitta dem. Det är en väldigt skamfyllda smitta att bära på och många gråter av lättnad när de friskförklaras, säger Soo Aleman, överläkare och patientflödeschef på kroniska infektioner vid Karolinska universitetssjukhuset.

Dubbelt så många botade

Under förra året botades drygt 1 300 personer i länet från smittan vilket är mer än dubbelt så många än under de tidigare tre åren.

Anledningen är en effektivare och betydligt enklare behandlingsmetod med enklare uppföljning än den som tidigare användes.

– Den förra behandlingen var rent ut sagt förjävlig. Den gav influensasymtom en gång i veckan under ett års tid och ledde i många fall till depression. Dessutom var chansen att bli frisk bara 50-procentig. Vi fick inte behandla alla och många tackade självmant nej, säger Soo Aleman.

Soo Aleman, överläkare och patientflödeschef på kroniska infektioner vid Karolinska universitetssjukhuset.

Den nya behandlingen i tablettform är nästan helt fri från biverkningar och chansen att bli frisk är istället 95-procentig.

– Skillnaden på den nya behandlingen är att den bara är för hepatit C. Den tidigare angrep immunförsvaret generellt med förhoppningen att den skulle slå ut även hepatit C-viruset.

Alla kan behandlas

De som löper störst risk att bli smittade av hepatit C är framför allt drogmissbrukare och eftersom att den tidigare behandlingen injicerades med sprutor och gav svåra boverkningar kunde inte alla behandlas.

I och med den nya tablettbehandlingen kan nu alla smittade erbjudas behandling och målet är att antalet nya infektioner ska minska med 90 procent till år 2030.

– Just nu jobbar vi för att så många som möjligt ska testas så att vi i ett tidigt stadie kan behandla dem – detta genom att åka ut till de drabbade och erbjuda testning och behandling, säger Soo Aleman.