Dubbel styrka ska lösa stöket i Björkhagen

Situationen med barngängen i Björkhagen har fått stadsdelsförvaltningen att fördubbla sin bemanning i området. – Vi tar det här på största allvar, säger Leif Bergström, enhetschef för prevention.

  • Publicerad 12:42, 15 jun 2018

Som Mitt i Söderort tidigare berättat finns stora problem med gäng av mellanstadiebarn som hotar, misshandlar och rånar andra barn i Björkhagen.

Enligt polisen har problemen sedan i höstas blivit värre. Och både polis och socialtjänst har fått in flera anmälningar.

– Det har varit rörigt under en period i Björkhagen men vi arbetar med det. Vi förstärker det uppsökande arbetet och har dubbelt så många som jobbar ute i området på kvällar och helger, säger Leif Bergström, enhetschef för prevention och fritid på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Till skillnad mot i flera andra stadsdelar är de som jobbar ute i området dock inte fältassistenter utan uppsökande fritidsledare.

Vad är skillnaden i deras uppdrag?

– Fältassistenter har högskoleutbildning och större kunskap att arbeta med familjer. Men när fler vuxna är ute och rör sig i ett område så händer det inte saker.

Hade fältassistenter kunnat arbeta annorlunda?

– Oavsett när vi stöter på ungdomar ute som beter sig illa så tar vi kontakt med föräldrarna. Men fältassistenterna går också in och har familjesamtal.

Vad gör de då?

– Erbjuder råd och stöd på olika sätt.

Hur upplever ni situationen i Björkhagen?

– Boende i området ringer ju till oss och informerar att det händer olika incidenter. Och socialtjänsten arbetar med det. Vi tittar på alla möjligheter och har en bra samverkan med föräldraföreningen och Björkhagens skola. Det är mycket information från olika håll och vi måste sortera vad som hänt. Vi tar det här på allvar, det är inte bara taget ur luften, säger Leif Bergström.

Hanna Jakhammer är chef för individ och familj på socialtjänsten i Skarpnäck.

Vad händer med barn som begår den här typen av brott mot andra?

– När polisen gör en orosanmälan till socialtjänsten så kontaktar vi vårdnadshavare och gör en förhandsbedömning om det behövs öppnas en utredning. Den visar sedan vilket stöd som behövs. Utredningen tittar bland annat på barnets utveckling och hälsa, kamratrelationer, hur skolan fungerar, familjens situation och vilken förmåga föräldrarna har att skydda, vägleda och vara närvarande vuxna förebilder, säger Hanna Jakhammer.

Vilken hjälp får barnen att sluta med det här beteendet?

– Antingen familjebehandling eller en vårdkontakt. Man har också samtal kring konsekvenser och ett konkret regelverk hur man ska bryta mönster. Ibland kan det vara så att föräldrarna behöver stöd som en första åtgärd. Alternativet är att barnet tillfälligt förflyttas och socialtjänsten tar över vårdnaden.

Vad innebär det?

– Det kan vara en jourhemsplacering men även en institutionsplacering.

Socialtjänsten tittar också på barnets nätverk.

– Vi tittar på vilken hjälp och stöd som finns och inte finns runt barnet. Ju mindre barnet är desto mer jobbar vi med att bygga upp skyddsfaktorer.

Hanna Jakhammer svarar inte på vilken hjälp barnen som utsätts för hot och våldsbrott får av socialtjänsten i Skarpnäck utan hänvisar till Stockholms stads stödcentrum.