Tunnlar. Det blir en stor trafikkarusell där E4/E20 möter nya väg 259 vid Masmo. Första biten går i tunnel genom Masmoberget. Det är en av tre planerade tunnlar som syftar till att bevara känsliga naturområden. Foto: Trafikverket

Dronjak (M): "Har väntat i decennier"

Att Tvärförbindelse Södertörn, vägen mellan Haninge och E4/E20 i Vårby, nu är fullt finansierad och rycker närmre välkomnas av lokala politiker. Men det finns också motståndare som ska överklaga igen.

  • Publicerad 07:15, 16 dec 2021

Förra veckan kunde Mitt i Huddinge berätta att vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn är klar. Trafikleden ingår i Trafikverkets nationella plan för åren 2022 -2023.

Tvärförbindelsen – som sträcker sig mellan mellan E4/E20 vid Vårby backe via Flemingsberg, till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge – har varit på gång i tre decennier. Men för tio år sedan överklagade Naturskyddsföreningen planerna och Trafikverket beslöt då att göra ett omtag.

Nu är ett genomförande av vägbygget närmare än någonsin tidigare. Enligt Trafikverket kan byggstart ske om ett år, om planen inte överklagas.

– Det är väldigt välkommet och positivt, ett besked som Huddingeborna har väntat på i decennier. Det är en seger för alla oss som har kämpat för att Huddingeborna ska få en rimlig trafiksituation och slippa alla de här köerna och dundrande tung trafik genom bostadsområden. Det är också en möjlighet att bygga ut kollektivtrafiken kraftigt på Södertörn, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Haninge är det lika positiva tongångar bland de styrande politikerna.

– Nu har vi svart på vitt att det är en transportnod som vi verkligen behöver. Det är många företagare som har väntat på detta, liksom invånare som pendlar till jobb, och det kommer att underlätta mycket för de som pluggar på Södertörns högskola i Flemingsberg, säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kostnaden för vägbygget beräknas till 15,8 miljarder kronor. Huddinge kommun ska bidra med 600 miljoner kronor, vilket motsvarar halva kostnaden för tunneln under Glömstadalen.

– Det kommer att finansieras av exploateringsintäkter och ökade markvärden. Vi tror att det mångdubbelt kommer att överstiga de kostnaderna, säger Daniel Dronjak.

I Masmo går leden in i tunnel. Foto: Trafikverket

Trafikplats. Så här kommer det att se ut vid Gladö Kvarn på Tvärförbindelse Södertörn. Foto: Trafikverket

"Går emot klimatmålen"

Men glädjeropen delas inte av alla. Miljöpartiet har hela tiden varit emot vägbygget.

– Det är klart att vi är besvikna över att man går fram och satsar på den här formen av infrastruktur som går emot våra klimatmål. Om våra klimatmål ska vara värda något måste man följa dem, inte fatta beslut som är raka motsatsen, säger Anders Lönroth (MP).

Han hade önskat att projektet lades ner.

– Jag har jättestor sympati för dem som måste ta sig till jobbet och upplever köer, men vi har i stället pekat på flera lösningar med bussfiler och bättre utfarter, säger Anders Lönroth.

Naturskyddsföreningen i Huddinge är också besvikna över beslutet.

– Vi är superbesvikna. Det är väldigt tråkigt för natur, klimat och miljö i området, säger Alexandra Blomqvist, ordförande i Naturskyddsföreningen i Huddinge.

Hade ni väntat er något annat?

– Ja, faktiskt. Det känns som att alla partier ändå har någon klimat- och miljöagenda, och då känns det märkligt att man prioriterar en satsning som går väldig mycket emot det. Huddinge kommer inte att kunna uppnå Parisavtalet om vägen byggs.

De ska överklaga vägplanen.

– Vi har inte beslutat ännu om vi ska göra det tillsammans med vår undergrupp Tvärnit Södertörn, eller om vi ska skicka in två stycken överklaganden. Men vi kommer att överklaga, säger Alexandra Blomqvist.

Vad tror du om era möjligheter?

– Jag kan inte tro något annat än att vi kommer att få igenom vår överklagan. Vi kommer att göra allt vi kan för att nå dit, säger hon.

Beslut väntas i sommar

Planen ska nu ut på granskning och kommer att beslutas av regeringen till sommaren.

– Vi utgår från att planen överklagas, men även om den gör det bör beslutet vinna laga kraft inom ett år. Vi kommer att bevaka att planerna inte försenas, säger Daniel Dronjak.

Trafikplats Kästa

Foto: Trafikverket