Ekonomisk brottslighet går upp på Lidingö medan andra brott minskar, enligt polisen. Foto: Stefan Källstigen

Dramatisk ökning av skattebrott på Lidingö

Allt fler grova skattebrott anmäls på Lidingö. Förra året anmäldes 196 stycken året dessförinnan bara ett.

  • Publicerad 17:01, 31 maj 2018

Förra året skedde en dramatisk ökning av anmälda skattebrott på Lidingö.

Då anmäldes 196 grova skattebrott.  Året dessförinnan anmäldes bara ett grovt skattebrott. 2015 anmäldes 20 stycken. Detta enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet.

Bilden stämmer menar kommunpolis Fredrik Wallén.

– Ekonomiska brott och skadegörelse ökar medan annan brottslighet som bostadsinbrott minskar enligt vår genomgång, säger han.

Dock har han ingen ingående kunskap om vad den ekonomiska brottsligheten handlar om.

Vad gäller ekonomisk brottslighet finns det också ett stort mörkertal

Fredrik Wallén

–  Vi i lokalpolisområdet har inte detaljkännedom om detta eftersom de utreds hos ekobrottsmyndigheten. Men generellt kan man säga att en förklaring till att antalet varierar så mycket är att ett antal specifika ärenden som utreds kan ha växt och genererat fler anmälda brott. Vad gäller ekonomisk brottslighet finns det också ett stort mörkertal, de uppdagas oftast i samband med en konkurs eller en ingående revisorsgranskning.

Varför tror du att den ändå verkar ske en del ekonomiskt brottslighet på Lidingö?

– Det här är ett område där det finns en hel del företag och personer som är knutna till företag, säger Fredrik Wallén.

Det är dock oklart hur Lidingöbor och Lidingö som ort  är knutna den ekonomiska brottsligheten.

– Det kan handla om att en person med koppling till ett företag någon annanstans har anmält, att ett företag som figurerar i en utredning finns på Lidingö. Men ibland kan det vara rena brevlådeföretag, säger Fredrik Wallén.