De blev aldrig utrett om flickan i Hägersten hade rätt till skjuts till förskolan i Huddinge. Genrebild. Foto: Mostphotos

Döv flicka nekades sina rättigheter

JO riktar kritik mot Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Orsaken är att stadsdelen inte utredde om en döv flicka hade rätt till skjuts till en förskola i Huddinge, med specialkompetens i teckenspråk.

  • Publicerad 06:40, 11 maj 2021

Det var fel av stadsdelsförvaltningen Hägersten-Älvsjö att inte utreda en flickas rätt till skjuts till förskolan Vårängen i Huddinge. Det anser Justitieombudsmannen (JO) som riktar kritiserar stadsdelsnämnden i ett beslut den 31 mars.

Flickan skulle börja i Vårängens förskola vårterminen 2019. Hon kunde då varken svenska eller svenskt teckenspråk. Tanken var att hon skulle lära sig detta i Vårängen innan det var dags för förskoleklass hösten därpå.

Inför terminsstarten tog föräldrarna hjälp av Stockholms dövas förening (SDF), Hörselskadades förening i Stockholm (HRF) och ett juridiskt ombud, i kontakten med Hägersten-Liljeholmen (som stadsdelen hette då).

Ingen utredning gjordes

Ändå inledde stadsdelsförvaltningen ingen utredning. I oktober 2019 anmälde därför SDF och HRF Stockholm, gemensamt med familjen, stadsdelen till JO.

Nu har alltså utslaget kommit. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd får kritik av JO för att man aldrig initierade ett ärende. Familjen berövades därmed rätten till en utredning och ett formellt beslut om dotterns möjligheter att få stöd för att använda sin förskoleplats, menar JO.

Eftersom något formellt beslut aldrig fattades berövades familjen också rätten och möjligheten att få sin sak prövad i domstol, konstaterar JO.

Anklagas för diskriminering

Organisationerna som anmälde stadsdelen anser att stadsdelen också brutit mot barnkonventionen och utsatt familjen för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Detta tog dock JO inte upp.

De beslut JO fattar är inte rättsligt bindande. Den som kritiserats behöver alltså inte rätta sig efter beslutet, men gör det ofta genom att förbättra rutiner och regler, enligt JO.