Dottern kränktes – fick skadestånd på 20 000

Läraren skrev upp de stökiga elevernas namn på tavlan – och fick klassen i kör att hyscha Isabells dotter. Till slut tvingade Skolinspektionen Salems kommun till skadestånd på 20 000 kronor.

  • Publicerad 08:30, 4 jun 2018

I Salem ökade både anmälningarna till Skolinspektionen och antalet förelägganden förra året.

Ett fall rörde Isabell Möllerstens dotter, som då gick på Skogsängsskolan.

Läraren hade infört ett belöningssystem där eleverna som inte störde klassen fick lägga ärtor i en burk. Eleverna som störde fick i stället varningar och sitt namn uppskrivet på tavlan.

Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.

Isabell Möllerstens dotter utsatte för kränkning av läraren på Skogsängsskolan i Salem. Till slut tvingade Skolinspektionen Salems kommun på skadestånd på 20 000 kronor.

– Min dotters namn hamnade alltid på tavlan, hon fick aldrig lägga i någon ärta, säger Isabell Möllersten.

Jag hade fem, sex möten med rektorn där jag tog upp saken, men inget förändrades.

Isabell Möllersten

Vid några tillfällen uppmuntrade läraren hela klassen att högljutt tillrättavisa Isabells dotter.

– Min dotter mådde dåligt av belöningssystemet. Jag hade fem, sex möten med rektorn där jag tog upp saken, men inget förändrades.

Trycktes upp mot vägg

Till slut ville Isabells dotter inte leva längre, säger Isabell.

– Då anmälde jag till Skolinspektionen.

En annan lärare på skolan tryckte vid ett tillfälle upp Isabells dotter mot en vägg. Läraren fick senare sparken, men rektorn anmälde aldrig händelsen till kommunen.

Skolinspektionen konstaterade att rektorn hade fått kännedom om flera av kränkningarna utan att anmäla till kommunen, och i juli kom beskedet: Salem kommun tvingas betala 20 000 kronor i skadestånd till Isabells dotter.

Går bättre på ny skola

Skolinspektionen konstaterade i beslutet att skolpersonalen stått för ”upprepad kränkande behandling”.

I dag jobbar inte heller den andra läraren kvar. Även Isabells dotter har bytt skola.

– Det går jättebra för henne, och hon tycker skolan är kul igen, säger Isabell Möllersten.

Läraren på Skogsängsskolan i Rönninge kränkte Isabell Möllerstens dotter. Skolinspektionen beslutade om skadestånd.

Eva Lindkvist, grundskolechef i Salem, om att antalet anmälningar och föreläggande ökat i kommunen:

– Vi tar naturligtvis alla anmälningar till Skolinspektionen på största allvar och gör i varje enskilt fall en redovisning av hur den berörda skolan arbetat. I de flesta fallen handlar det om komplicerade elevärenden, säger hon.

I vissa fall blir det ett föreläggande som vi då omedelbart tar hänsyn till

Eva Lindkvist, grundskolechef i Salem

Eva Lindkvist säger att merparten av Skolinspektionens beslut visar att Salems skolor gjort allt som bedöms möjligt.

– Medan det i vissa fall blir ett föreläggande som vi då omedelbart tar hänsyn till och då säkerställer att vårt arbete förbättras, säger hon.

Fakta

Anmälningar i Salem – och förelägganden

INKOMNA ANMÄLNINGAR OCH ÄRENDEN
2017
: 18
2016: 17
2015: 13

ANTAL BESLUT OM FÖRELÄGGANDE
2017
: 4
2016: 1
2015: 2

ANDEL BESLUT SOM LETT TILL FÖRELÄGGANDE DEN SISTA TREÅRSPERIODEN: 17 %

Källa: Skolinspektionen
Visa merVisa mindre